Annonse

Live Webcam

klikk her for flere live Webcam

Været

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 16.41.50-2.jpg

Spreke mosjonister til Sirdal

24 spreke mosjonister fra Sandnes Sykkelkubb, med følgebil, kom fra Sandnes til Sirdal Høyfjellshotell torsdag kveld. Fra Dalen i Telemark møtte fem ryttere fra Asker, som hadde brukt to dager opp til Sirdal. Fredag skal vi alle tråkke videre over Suleskard til Hovden. Deretter skiller vi lag, sier Karl Geir
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-06-18 16.51.50.jpg

3.500 høydemeter på 160 km

Team Coop på sykkel har tre dagers samling ved Sirdal Høyfjellshotell. Dette er ett av tre profesjonelle lag i Norge. Torsdag startet de i Byrkjedal, fortsatte til Lysebotn, opp igjen til Flatstøldalen, opp Suleskardbakkene og tilbake til hotellet. 3.500 meters høydeforskjell og 160 kilometer på sykkelsetet i dette kuperte terrenget,
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Bilder 2020:2020-05-24 10.04.08.jpg

FootGolf på Kvæven

Søndag ble det for første gang arrangert FootGolf på Kvæven. Sirdal Fjellgolfklubb sammen med Stavanger Fotballgolf hadde 30 deltakere med på arrangementet. Dagi Dreyer fra Stavanger vant med 63 spark, mens Silje Kvisvik Paulsen vant dameklassen med 76 spark. Dagi Dreyer og Leif Kåre Larsen vant lagkonkurransen med 64 spark.
Annonse

RSS Nyheter Aftenbladet

Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:/Users/Lsir/Leif Sirevåg Dropbox/Leif Sirevåg/BSM 2019/2019-08-01 12.00.26.jpgBSM 2019:2019-10-10 16.53.51.jpg

Kostbar gang- og sykkelvei med VA-anlegg

Formannskapet i Sirdal kommune skal tirsdag behandle en hastesak angående legging av vann og avløp i forbindelse med opparbeidelsen av gang- og sykkelvei langs fylkesvei 468. Saken gjelder godkjenning av ramme for prosjektet og valg av eventuelle opsjoner for gang og sykkelvei. I første omgang har Risa fått anbud på

NVE-støtte til flomsikring på Tonstad

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gitt Sirdal kommune tilsagn om 16.9 millioner kroner eksklusive merverdiavgift i tilskudd for flomsikring av Tonstad sentrum. Tilskuddet utgjør 80 prosent av kostnadene for tiltaket. Bakgrunn for saken Sirdal fikk i 2018 tilsagn om tilskudd til planlegging og prosjektering av flomsikringstiltak. Tiltakene omfatter ;
Macintosh HD:Users:Lsir:Leif Sirevåg Dropbox:Leif Sirevåg:Illustrasjoner:2018-11-22 14.01.14.jpg

To vil drive kafe på Kvæven

To firmaer har meldt sin interesse for å drive kafe på Kvæven etter at Smak i Sirdal har avviklet sitt firma. Formannskapet skal behandle saken på tirsdag og da spør rådmann Inge Hedenstad Stangeland om hvem det er som skal tildele ledige lokaler og fastsettelse av husleie ? Administrativt eller

Kategorier