Home>Nyhet>Asfaltarbeid i Sirdal
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeid i Sirdal

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift.

Byggeleder Karsten Utsogn ved Statens Vegvesen i Kristiansand, opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass.

For denne store kontrakten har YIT etablert et asfaltverk på Bjunes, et masseuttak som Risa har der. Arbeidet er kommet nesten til Lunde kirke og når ferien er over 6.august starter arbeidet opp igjen der.

Tidligere har YIT lagt ny asfalt inn Solheimsdalen til brua, deler av Skreådalen. Strekningen mellom Tjørhom og GP-krysset vil ikke bli gjennomført i denne omgang. Kommunen skal utbedre deler av veien her først. I tillegg skal vi asfaltere deler av veien fra Bjørnestad til Rusdal. I fjor ble det lagt ca 10 km fra fylkesgrensen og nedover Rogaland på fylkesvei 45.

  • Når ferien er over ved 6.august, skal vi drøfte hvordan og når vi skal gjennomføre asfaltarbeidet på Lyseveien, åtte kilometer fra Ånestøl til Rogalands grense. Foreløpig er arbeidet utsatt etter oppsatt plan på grunn av protester, sier Utsogn.

Asfaltarbeidet skal være gjennomført til midten av oktober. Varmen i sommer har medført at asfalten og oljen på toppen har tatt lenger tid til å tørke enn vanlig. – Derfor må en være svært forsiktig med kjøring ved eventuell regn i etterkant, sier Utsogn.

Annonse