Home>Turløyper>Bru over Sira ved Nessetfossen
Turløyper

Bru over Sira ved Nessetfossen

  • Me ligger godt i rute. Ja, helst litt foran skjema. Det gode været får ta skylden for den gode framdriften, sier Willy Lindland, bas for hovedentreprenøren Alliansebygg A.S, som har fått oppdraget med å bygge brua over Sira ved Nessetfossen.

Arbeidet startet mandag 9.juli og Lindland og hans mannskap skal være ferdig til uke 44, dvs  siste uke av oktober. God tid før snøen kommer.

Kvina Maskin er underentreprenør og tar seg av boring og sprengning av veien som skal føres bort til brua.

Brua skal være 40 meter lang, 5.5 meter i bredde og 3.5 meter høy på midten for vannføringen. Nå forskales det for å lage fundamenter til å bære betongelementene som skal legges oppå. I det midtre fundamentet skal det 30 tonn med betong oppi forskalingen.

Denne brua er det mange som har ventet på i årevis.  Nå vil den binde sammen slik at det på helårsbasis kan være mulig å gå rundt Sinnesvatnet.

Oppdraget er på 2.5 millioner kroner pluss merverdiavgift. Sirdal kommunestyre vedtok brua i 2016. Den finansieres med blant annet tippemidler og tilskudd fra Sirdalsutvalget.

Annonse

Kommunen står som byggherre, eier og drifter av brua. Rådmannen skrev i sakspapirene at dette prosjektet er et spesielt viktig tiltak å få gjennomført for å fremme friluftslivet og turistnæringen i kommunen. Etableringen blir en sikker kryssing av Sira for vinter- og sommerløyper.

 

 

 

 

 

 

 

Willy Lindland er bas for AllianseBygg.

 

 

 

 

 

 

 

Kvina Maskin tar seg av boring, sprengning og planering av ny vei.