Home>Leder>Mer informasjon fortløpende nyheter
Leder

Mer informasjon fortløpende nyheter

Sirdalmedia er på lufta som en blogg for fastboende og de mange tusen hytteeierne/deltidsinnbyggerne i Sirdal kommune.  Bakgrunnen for denne nyvinningen er et ønske om å dekke informasjonsbehovet bedre i en situasjon hvor dagens medier ikke i tilstrekkelig grad tar hensyn til, eller klarer å formidle de nære, unike og lokale sakene og den fortløpende nyhetsformidlingen.

Undertegnede har 50 års erfaring fra pressen. Startet som 16-åring som sportsmedarbeider i Rogalands Avis i Sandnes og har siden gått gradene som journalist, redaktør og prosjektdirektør i Stavanger Aftenblad. Som pensjonist vil jeg tilbake der jeg startet, til de nære og lokale nyhetssakene.

Som deltidsinnbygger i Sirdal savner jeg mer informasjon og åpenhet omkring alt som skjer i kommunen. Samfunnet er i endring. Det er blitt mer åpenhet med kjapp kommunikasjon. Jeg håper brukere av nettstedet skal få bedre oversikt over det som skjer i kommunen.

Har selv hatt hytte i Sirdal  siden 1982 og bruker i dag omkring halvparten av året på hytta.  Den høye aktiviteten i Sirdal skal gjenspeile hverdagen på nettstedet. En må jobbe aktivt for å få informasjon, det er ingen som serverer den.  ”Koldtbordet” må tilrettelegges og jobbes med.

Det vil heller ikke skade å få til et bedre samspill og samhandling mellom fastboende og hytteeierne. Oppfatningen av hva som er riktig og galt kan være mange. Bedre bakgrunn og mer informasjon kan være med på å øke forståelsen og å sette det hele inn i en sammenheng, for å dempe konflikter. Sirdal er en god kommune med romslig økonomi og mange tjenestetilbud.

Annonse

Bloggen skal være et politisk uavhengig nettsted. Pressens vær-varsom-plakat skal være kjøreregelen. Den har alltid vært ”kjøreboka”  for meg. Fastboende utgjør 1.832 innbyggere, mens hytteeierne/deltidsinnbyggerne er representert med 4.500 enheter og 800 campingvogner. Sistnevnte er den største gruppen med mellom 20.000 og 30.000 mennesker.  I tillegg kommer dagsturistene, sommer- som vinterstid.

 

 

 

 

 

 

 

For lokalsamfunn er det viktig å ha en ”blodåre” som gir informasjonen og åpenheten i nærmiljøet. Svekkes nyhetsproduksjonen, svekkes også forutsetningen for et opplyst demokrati. Døde aviser kan bety tørke i nærdemokratiet.

Denne bloggen skal være gratis for leserne, men annonser skal være med å finansiere nettstedet. Aktivitetsnivået  i Sirdal er høyt, med hyttebygging, med nye fritidstilbud,  Statnetts utskifting av linjer, vindmølleutbyggingen, Sira-Kvinas effektiviserings- og oppgraderingsprogram, for å nevne noe. Målet er å holde ”innbyggerne” orientert om det som skjer. Jeg håper på god dialog med brukerne, og ønsker tips om smått og stort som skjer.

Sirdal kjennetegnes av mye natur, ubebygd areal og store avstander, 100 kilometer fra Espetveit i sør til Ådneram i nord.  Mest frustrert blir jeg når politiet legger ut meldinger på twitter om ulykker i Sirdal uten å nevne mer eksakt hvor det er i den utstrakte kommunen. Tenk om de var like upresise og bare sa det var en utrykning på Jæren uten mer detaljer. Presisjon og riktig stedsnavn er noe jeg fikk innprentet fra første dag som journalist. I dag slarves det mye her.

Velkommen som leser og med tips:

Leif.Sirevaag@Sirdalmedia.no

90141946