Home>Samferdsel>Sterk økning av biltrafikken
Samferdsel

Sterk økning av biltrafikken

I juni har det vært en markant trafikkøkning på fylkesvei 45 ved Øvstabø-bommen.  Økningen utgjør 32 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Det passerte 36.027 biler i juni. I juni i fjor passerte det 27.281 noe som utgjør en økning på 24.7 prosent fra 2016.

Ser vi tilbake til fjoråret var det dårlig vær i juni 2017. I tillegg var det fullt arbeid med utbedring av fylkesvei 45 i Dirdal. Derfor måtte det kjøres kolonne gjennom Gloppedalen og via Vikeså.

Hvorfor så sterk økning I år. Det skyldes i alle fall fint vær. Høy aktivitet for hyttebygging, Statnetts aktiviteter og flere andre prosjekter.

Mai viser også høye tall sammenlignet med de to foregående årene. Det har nok sammenheng med godt og varmt sommervær og aktivitetene som nevnt ovenfor.

bom passeringer