Home>Hytter>Stor byggeaktivitet for nye hytter
Hytter

Stor byggeaktivitet for nye hytter

Det graves og sprenges, forskales og støpes, før tømrer, elektriker og rørlegger kommer på plassen og reiser bygget. Aktivitetsnivået blant hyttebyggerne er fortsatt stort i Sirdal.

Ved inngangen til 2017 var det registrert 4.300 fritidsboligenheter. I fjor ble 119 enheter godkjent for byggetillatelse. Hittil i år er 40 enheter godkjent og det forventes at like mange vil komme til høsten. Sirdal  nærmer seg da 4.500 fritidsboligenheter. En sterk vekst.

I tillegg kommer det 800 campingvogner.  Fastboende utgjør 1.842 ved utgangen av første kvartal i år.

Selv om det er mange nye hytter som føres opp, er det også mange som utbedrer, bygger på og fikser sine nåværende hytter og boliger. 843 saker ble behandlet administrativt  og 150 saker politisk i fjor, mens det hittil i år utgjør 400 saker. Så det forteller en del om aktivitetsnivået.

Ser man hytteutviklingen i et historisk perspektiv, er det bygget nærmere 2.500 fritidsboligenheter de siste 20 årene. Totalt vil en komme opp i cirka 4.500 enheter ved slutten av året.

Annonse