Home>Kommunen>”Utsolgt” på en dag
Kommunen

”Utsolgt” på en dag

Etter at kommunestyret i Sirdal overraskende fikk flertall for opphevelse av boplikten i Øvre Sirdal, var det stor pågang dagen derpå for å sikre seg kommunal tomt. På Myraleidet på Sinnes. De fleste ville ha tomten til ny hytte.

Prislapp på 500.000 kroner pr. tomt, pluss tilknytningsavgift for vann og kloakk, mot markedspris for hyttetomter til 1.500.000 – 2.000.000 kroner. En billig inngangsbillett.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland ser på konsekvensene etter at vedtaket ble gjort og hvilke kriterier som skal legges til grunn for de som skal kjøpe tomt der i framtiden.  Saken kommer opp i kommunestyret i september og der må politikerne ta stilling hvordan  denne saken skal håndteres.

4-5 tomter er solgt og det er 15 tomter igjen for salg. Opprinnelig er tomtene regulert til fastboende.

  • Denne saken har en moralsk og etisk side, der kommunen har erobret tomteområdet til husbygging for fastboende, sier Stangeland og føler seg uvel hvis de skal selge det til hytteformål.

Konsesjonsloven er sterkere enn plan- og bygningsloven.  Derfor må det legges føringer for hvordan dette skal håndteres.

Annonse