Home>Næringsliv>Vannmagasinene tappes – ingen økning i sikte
Næringsliv Nyhet

Vannmagasinene tappes – ingen økning i sikte

  • Prognosene framover er tørre. Ingen store nedbørsmengder er ventet. Dermed blir det ingen økning av reservene i vannmagasinene våre, sier Einar Thygesen, produksjonssjef hos Sira-Kvina Kraftselskap på Tonstad.

 

  • Vi produserer og selger noe mer strøm enn normalt på denne årstiden. Etterspørselen er meget høy og det resulterer i en pris til kundene på 50 øre pr kWh. Dobling av prisene i forhold til normalen på denne årstiden.
  • Det er nok tilbudssiden som påvirker prisen mest. Lite vann i magasinene samt høy kullpris og CO2-avgift (kostnaden ved å produsere strøm med kull) drar opp kraftprisene. Statnett setter tilgjengelig kapasitet på mellomlandsforbindelsene. Eierne våre byr inn vannkraften på kraftbørsen Nordpool. Våre naboland har nå i sommer høyere pris enn oss på dagtid og lavere pris på natta, derfor importerer Norge typisk strøm på natta og eksporterer på dagtid.

Årsaken til denne dramatiske endringen henger sammen med reservene i vannmagasinene. Tørr og varm sommer og ingen nedbør, betyr at magasinene tappes ned.  I Svartevatn er det litt over 50 prosent vannmengde, som tilsvarer omkring 18 måneders normalt tilsig. I Rosskrepp er det litt under 50 prosent. Ellers merker kundene som kjører fylkesvei 45 at det er mindre vann enn normalt i Valevatn og Gravatn, for å nevne to mindre magasin.

  • Vi følger ”produksjonsbilde” fortløpende for å være på den sikre siden, sier Thygesen og legger til at det har vært liknende situasjon tidligere, i år 2011 var reservene betydelig dårligere enn i år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valevatnet er det lite vann i denne sommeren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravatnet er mange gamle holmer som kommer fram når vannet er tappet ned så mye denne sommeren.