Home>Nyhet>38.4 prosent trafikkøkning i juli
Nyhet Samferdsel

38.4 prosent trafikkøkning i juli

14.976 flere biler passerte Øvstabø-bommen i juli dette året sammenlignet med fjoråret. . Det er hele 38.4 prosent mer enn 2017. Totalt passerte 53.968 biler denne måned. Meget sterke tall og det har vel aldri skjedd at så mange har kjørt fylkesvei 45 som denne juli.  Tørt og varmt vær har nok vært en medvirkende årsak til den sterke trafikkøkningen.

Sammenligner vi årets julitall med 2016, er økningen mindre, 4.761 biler eller 9.6 prosent. Da passerte 49.207 biler.

Kjerag er en sterkt medvirkende årsak til økningen. Der har det vært jevnt trøkk hele sommeren. Hvis været holder seg regner man med ny besøksrekord denne sommeren.

Søndagstrafikken er den største de fleste ukene. 8. juli topper med 2.446 biler. Sju dager i juli har det vært mer enn 2.000 biler som har passert bommen.