Home>Samferdsel>Asfaltmøte om Lyseveien
Samferdsel

Asfaltmøte om Lyseveien

  • I neste uke vil jeg innkalle Lysefjord Utvikling og andre berørte selskaper angående asfaltering av Lyseveien, sier Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand.
  • Vi må finne et tidspunkt der turisttrafikken er mindre enn nå. Alle parter må gi og ta i denne anledningen for at vi skal legge ny asfalt fra Ånestøl og åtte kilometer til Rogalands grense.

Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge ( tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift.

Utsogn opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass.For denne store kontrakten har YIT etablert et asfaltverk på Bjunes, et masseuttak som Risa har der.

Tidligere har YIT lagt ny asfalt inn Solheimsdalen, deler av Skreådalen. Strekningen mellom Tjørhom og GP-krysset vil ikke bli gjennomført i denne omgang. Kommunen skal utbedre deler av veien her først. I tillegg skal vi asfaltere deler av veien fra Bjørnestad til Rusdal. I fjor ble det lagt ca 10 km fra fylkesgrensen og nedover Rogaland på fylkesvei 45. Asfaltarbeidet skal være gjennomført til midten av oktober.