Home>Samferdsel>Asfaltmøte fredag
Samferdsel

Asfaltmøte fredag

Fredag klokka 1100 har Karsten Utsogn, byggeleder ved Statens Vegvesen i Kristiansand, innkalt involverte parter vedrørende asfaltering av Lyseveien. Tidligere i sommer ble det en del uro da Vegvesenet ville starte asfaltering av deler av Lyseveien  i august, dette fikk brukerne i Lysebotn avverget. Nå blir det møte i Lysebotn om tidspunkt for ny start for asfaltering.

Utsogn håper å finne fram til to uker hvor de kan asfaltere den aktuelle strekningen fra Ånestøl og åtte kilometer til Rogalands grense. Asfaltleggerne håper å kunne få legge asfalt i lengst mulig strekk uten å måtte bryte av for mye.

 Denne sommeren pågår det et stort asfaltarbeid i Sirdal, fra Tonstad til Ådneram. Sirdal kommune har utbedret fylkesvei 468 med cirka 20 millioner kroner fra Tonstad til GP-krysset. YIT Norge (tidligere Lemminkainen) har en kontrakt på asfaltarbeidet på  51.5 millioner kroner, eks merverdiavgift.

Utsogn opplyser at kontrakten er på 104 km eller 83.000 tonn asfalt. Det betyr i realiteten 2.600 billass. For denne store kontrakten har YIT etablert et asfaltverk på Bjunes, her benytter de masse fra et uttak som Risa har der.

Forsidefoto: I Grydalen er det behov for ny asfalt på vei til Lysebotn.

Annonse