Home>Næringsliv>Fascinerende og utfordrende å lage kart og planer
Næringsliv Nyhet

Fascinerende og utfordrende å lage kart og planer

  • Å lage nye kart er fascinerende, spennende og utfordrende. Når du er ferdig, skal det kommunisere best mulig med omverden, sier Jøren-Ola Ousdal, daglig leder og eier av Karttjenester på Tonstad.
  • Også planarbeid er interessant og utfordrende. En reguleringsplan inneholder så mye mer i dag. Detaljeringsgraden er økt betraktelig de siste årene. Det er ikke bare vann, avløp, vei og tomter som skal vises. Du skal også ta hensyn til snøras, steinsprang, jord og flomskred for å nevne noe, fortsetter Ousdal.

Naturfarer i form av flom, snøskred, steinsprang og jord- og flomskred er blitt et eget spesialområde innenfor faget. I de fleste reguleringsplaner for Sirdal, må du bestille en fag-rapport. Aktsomhet er viktig i den sammenheng og målet er å unngå å bygge på risikoutsatte arealer.

Reguleringsarbeid er også blitt mer mangfoldig med årene. Du skal ta hensyn til det biologiske og kulturelle. Areal-effektivitet med fortetting er blitt et annet felt som det må tas hensyn til.

Befaring der en skal lage ny plan for området, er nødvendig. Både en og to og gjerne flere ganger. I dag er det gode verktøy som gjør arbeidet med å lage kart  og planer lettere. Lasermålte høydedata kan brukes til å lage nøyaktige terrengmodeller og god tilgang til bilder letter arbeidet. Slik kan for eksempel  gamle veier og stier som ligger der fra gammelt, finnes og vises i kart og planer.

Ousdal startet i 1995 med Ousdal Konsulenttjenester. I 2004 dannet han et nytt selskap, Karttjenester AS. Reguleringer er blitt et viktig og stabilt marked der Sirdal er hovedmarkedet for dem. Firmaet  utvikler tur- og friluftskart for friluftsorganisasjoner og kommuner.

Kompetansen er blitt brukt til å utvikle nye kart for Sirdal og Hovden. Det er investert i nytt innhold og kartografiske metoder for å gjøre kartet mest mulig oppdatert  og lesbart. Nå kan du få kjøpt kart over hele Sirdal, eller deler av dalen, ferdig innrammet.

Annonse

  • For å skaffe gode fagfolk, har jeg hele tiden vært fleksibel og latt folk bo der de ønsker. Å få en hel familie til å flytte til Tonstad, kan være problematisk, sier Ousdal.

Derfor er en bosatt i Sandnes og pendler en dag eller to i uken til Tonstad. En bor i Kristiansand og en bor i Søgne.   Datakommunikasjonen er så god at det fungerer greit til daglig.

Foto: Jøren-Ola Ousdal viser kartet som er utviklet over Sirdal.