Home>Front>Fullt kjør for Sirdal-Risa i høst
Front Næringsliv

Fullt kjør for Sirdal-Risa i høst

  • Ordrebøkene er fullbooket dette året, men for avdelingen som jobber for lokalmarkedet, så er det plass til mer jobb, , sier Mads Hompland, prosjektleder og leder for Risas Sirdalsavdeling.

Nå triller de røde små og store bilene og andre maskinenheter, fra Sandvatn i sør (der du kjører ned til Flekkefjord) til Ådneram i nord. En strekning på 70 kilometer.

Det graves og bores. Skytes og kjøres. Lesses og tippes. Fra tidlig morgen til seine kvelden. Korte som lange skift. Noen også med 12 dager på og ni dager fri. Variantene er mange og varierende.

Bortimot 80 maskinenheter sviver nå til daglig og omkring like mange arbeidsfolk er fordelt i kommunen. Kontrakten med Tonstad Vindpark, (TVP) til en verdi av 400 millioner kroner, har en varighet på ett år. Ferdigstillelse er satt til august 2019. Montering av selve møllene (Siemens  Garmesa) starter i juni 2019. Tid- og arbeidskrevende, der antall maskinenheter og ansatte skal trappes opp ytterligere.

Engie Norden er eier av Tonstad Vindpark og kontraktspartner.  Bak dem står det franske selskapet Engie.

51 vindmøller

Annonse

 I vindpark-kontrakten skal det leveres 51 vindmøller. 45 kilometer med nye veier. Kabelgrøfter mellom møllene. Nytt servicebygg og ny transformator.

Arbeidet med Vindparken startet i mai, litt forsinket, på grunn av Miljø, Transport og Avtalen (MTA) skulle godkjennes i NVE. Godkjenningen dro ut. Risa mistet to-tre produksjonsmåneder  på grunn av forsinkelsen.

Vindmøllene monteres sør for Haughom på fylkesvei 42 mot Evje og fram til høydene opp av Sandvatn. De lengst sør ligger i Flekkefjord kommune. Møllene monteres på høyder 500 – 700 meter over havet.

200 meters høyde

 En vindmølle er 200 meter høy. 129 meter opp til navet hvor det monteres på blader som er 71 meter.

  • For å holde den stramme framdriftsplanen, jobbes det lange skift fra mandag til lørdag. Helt nødvendig for å komme i mål til avtalt tid, sier Hompland.

Det er viktig å holde tidsplanen for Tonstad Vindpark, men like viktig er det å holde framdriften på de mange hyttetomter og hyttefelt vi klargjør for utbygging. Gravemaskinene jobber for fullt, fra Tjørhomfjellet, Furuåsen, Sinnesliå, Brendehei, Rubetødnan og til Ådneram.

  • Vi har spesialisert oss på felt-utbygging. Hittil har det gått svært bra, men marginene reduseres og det er et presset marked med stadig nye konkurrenter som vil inn, medgir Hompland.
  • – Logistikken er alltid en stor utfordring. Å skifte masse med myr og fjell er gjerne litt ”lotto” innimellom, og vi får stadig overraskelser over hvordan terrenget ser ut under torvlaget.

Gode medarbeidere

Risa vil gå videre med sitt masseuttak på Handeland, som også er godkjent i framtidig plan for kommunen. Likedan har de fått tillatelse til å tippe masse ved innkjørselen til Tjørhom kraftverk.

  • Selv om vi har en god ”stamme” med Sirdals-gjengen (cirka 40 medarbeidere), så har vi en utfordring med å øke bemanningen med nye gode medarbeidere, sier Hompland som tror det blir avgjørende for framtiden.

Forside: Mads Hompland er fornøyd med ordretilgangen så langt.

Thor-Jostein Bjunes gjør klar for skyting av ny hyttevei.
Her skytes det ny vei på Rubetødnan.
45 kilometer med vei skal planeres i den nye Tonstad Vindpark.