Home>Hytter>Helårsvei til Donsen
Hytter Kommunen

Helårsvei til Donsen

Dette kommer feil frem i media. Kommunen har sagt at dersom det skal etableres tette tanker så kreves helårsvei. Media har nok misforstått dette og satt dette i feil sammenheng, da det fra kommunens side er brukt som et argument til å forklare at det er vanskelig å gi tillatelse til tette tanker uten denne adkomsten hele året.

Når det gjelder eventuell etablering av vann og avløpsledninger til Donsen så har kommunen ønske om å få dette på plass, men det er på ingen måte tatt stilling til at det vil være et krav til helårsvei i denne sammenhengen. 

 Det er vel spesielt overskriften i artikkelen som ble misvisende.

Denne presisering kommer fra Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune, etter å ha fått reaksjoner på helårsvei.