Home>Næringsliv>Ny styreleder i Sirdalsferie A.s
Næringsliv Nyhet

Ny styreleder i Sirdalsferie A.s

Sølvi Manneråk er nylig valgt til ny styreleder i Sirdalsferie A.s. Sølvi overtar etter Tor Sigve Vik.. For tiden er det 38 bedrifter som er medlemmer i kommunen.

Øvrige medlemmer i styret ble Johan Eiane, Sageneset Feriesenter, Lars Enok Wang,  Sirdal Eiendom, Eirik Alexander Petersen, Sirdal Høyfjellshotell, Siw R. Omlid, infosenteret Kvæven, mens Siri Fidjeland er vararepresentant.

Årets største begivenhet for Sirdalsferie er Sirdalsdagene , 7. – 9. september. I tillegg har de en del andre aktiviteter.

  1. september overtar Sølvi som daglig leder for Asvo på Tonstad, en vernet bedrift. Hun har fått et års permisjon fra skolen på Sinnes.

Forsidefoto: Sølvi Manneråk er valgt til ny styreleder i Sirdalsferie.