Home>Hytter>Øglænd-eiendom omreguleres
Hytter Nyhet

Øglænd-eiendom omreguleres

Da kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord var ute til høring og korrigering for ett års tid siden, hev Brunstad Kristelige Menighet, Stavanger seg på karusellen og ønsket å få frigjort Øglænd-eiendommen i Solheimsdalen fra LNF-klausulen.  Det lyktes de med. Politikerne godtok endringen.

Dermed har de satt i gang en langsiktig prosess. Nå skal det utarbeides en ny reguleringsplan for den 14.2 mål store tomten. Arealet benyttes i dag til ferie- og rekreasjonssenter, det skal det fortsatt være. Målsettingen er å gjøre bygningsmassen mer fremtidsrettet og større.

  • Om bygningene skal rives eller restaureres, vil en først ta stilling til senere, sier Helge Harbo som er rådgiver overfor BKM.
  • Da kommer diskusjonen hvilke bygg som skal bygges. Eventuell finansiering og hvilke prisnivå en skal legge seg på ved utleie og bruk for egne medlemmer. Spørsmålene er mange, ja like mange som det er svar.

Menigheten kjøpte eiendommen i 2001 av Øglænd Feriehjem. Da måtte en betale 4.5 millioner kroner for eiendommen, som hadde et bygg med en grunnflate på 450 kvadratmeter, og cirka 640 kvadratmeter bruksareal. Det er ikke gjort utvidelser av dette frem til i dag.

I de framtidige reguleringsplanene åpnes det opp til et nybygg på cirka 2.000 kvadratmeter. Sengekapasiteten kan økes fra 60 til 100 plasser.

BKM vil gjerne videreføre Øglænd-tonen i framtidige planer. Derfor søkes det nå etter historikken for bygget og Feriehjemmet for Øglænd-ansatte.

Annonse

  • Privat fritidsformål er viktig å opprettholde, men bygget må tilpasses dagens krav og normer, for at vi skal få et driftssikkert bygg, sier Harbo som er med i firmaet Kapasitet AS, som  jobber med reguleringen og framtidig nybygg.

Forsidefoto: Rådgiver Helge Harbo

Øglændveien i Solheimsdalen fører opp til den 14.2 mål store eiendommen.
Feriehjemmet har et bruksareal på 640 kvadratmeter.