Home>Nyhet>Omorganisering – bompengeselskapet er historie
Nyhet Samferdsel

Omorganisering – bompengeselskapet er historie

Gjesdal Bompengeselskap As er historie. Årsaken til oppløsningen er omorganisering av bompengesektoren på SørVestlandet. Fra 2018 ble selskapet solgt og registrert hos Ferde As. Styret er oppløst.  Daglig leder og styreleder i Ferde As er Trond G. Juvik.

Passeringsinntektene i Gjesdal Bompengeselskap As utgjorde i 2017 17.381.187 kroner og 18.245.585 kroner i 2016. Utbetalte plankostnader til Statens Vegvesen utgjorde i fjor 67 millioner kroner fra Bompengeselskapet.

Stortinget har vedtatt at bompengeordningen skal pågå fram til 2024. I fase 2 er framdriften basert på samarbeid med Sirdal  kommune og Vest-Agder fylkeskommune om strekningen Øvstabø,  Retland til Sirdal. En omfattende utbygging.

De tre andre prosjektene er GP-krysset på Sinnes og gang-og sykkelvei opp til Tjørhomfjellet. Et prosjekt fra Giljatunnelen til Byrkjedal og sist Byrkjedal nord til Retland.

Totalt i perioden 2004 – 2017 er det overført 178.9 millioner kroner til Statens Vegvesen.

Annonse

Trafikkutvikling

Totalt antall passeringer:

 • 2004: 300.900
 • 2005: 341.129
 • 2006: 352.325
 • 2007: 346.709
 • 2008: 347.499
 • 2009: 375.911
 • 2010: 355.161
 • 2011: 357.198
 • 2012: 368.376
 • 2013: 394.450
 • 2014: 387.312
 • 2015: 420.633
 • 2016: 435.005
 • 2017: 408.651