Home>Turløyper>Brua over Sira tar form
Turløyper

Brua over Sira tar form

Den nye brua over Sira ved Nessetfossen, begynner å ta form. Brua skal brukes vinterstid til ski, mens den sommerstid skal brukes til gang- og sykkelsti. Elementene ble heist på plass for en uke siden.

Nå gjenstår det å støpe dekke, få på plass rekkverk og belysning,samt bygging av side-bru ved flomløp og arrondering.

Brua skal være ferdig i midten av november. Før denne tid er dette et anleggsområde med de restriksjoner som følger med det. I realiteten er det ikke fri ferdsel og av sikkerhetsmessige grunner må ikke brua benyttes før den er ferdigstilt.

Neste år skal tur/skiløypetrase fra Sinnes til den nye brua oppabeides til sykkeløypestandard. Det vil koste ca. 500.000 kroner.

Foto: Elementene er kommet på plass på den nye brua over Sira.

Annonse

 

Den nye brua over Sira begynner å ta form.