Home>Nyhet>Digital historieformidling på Kvinen
Nyhet Turløyper

Digital historieformidling på Kvinen

Sirdal kommune har torsdag bevilget 50.000 kroner til den nye turisthytta på Kvinen til DNT Sør. Det skal plasseres en digital infokiosk hvor besøkende kan se bilder og lese om stedets historie.

Det planlegges en touch-skjerm som er enkel å benytte hvor brukeren klikker seg inn på det som er ønskelig å lese om. Innholdet kan være lydklipp av Gunhild Kvinen, masse bilder og ulike historiske temaer. Gårdens historie, Kvinen turiststasjons historie, krigshistorie og krafthistorie blir sentralt.

Det vil også være personer med bilder og historier knyttet til disse. Dette er en innovativ måte å presentere historie på, etter vårt kjennskap har det aldri vært gjort på en DNT-hytte tidligere. Vi har også mulighet til å knytte annen viktig informasjon til denne skjermen, eksempelvis trygg ferdsel, verneområder og villrein, og om vannkraft .

DNT Sør overtok i 2007 Kvinen turisthytte. Det ble da inngått festekontrakt med 80 års festetid. Hytta var i så dårlig forfatning at det etterhvert ble besluttet å rive den og å bygge ny hovedhytte samt sikringshytte. Budsjettet for anlegget er netto kr 10 mill. I dette ligger det inne dugnad på ca. kr. 3.8 mill.  Anlegget blir ferdig i slutten av september.

Kvinen turiststasjon ble etablert allerede i 1901. I forbindelse med kraftutbyggingen ble daværende hytte revet og ny hytte ble bygget på dagens tomt i 1970. Kvinen ligger sentralt i DNT Sør sitt rutenett, den ligger 8 km fra vei og ny hytte vil ha en kapasitet på 32 sengeplasser.  Hytta har en grunnflate på 125m2 over to etasjer. Sikringshytta vil ha 10 sengeplasser.

Annonse

Fysisk utstilling

Det er en gammel plog på tomta som vi skal pusses opp og som skal stilles ut på tunet. DNT Sør forsøker å få tak i flere gjenstander som de ønskes å stille ut innendørs for permanent utstilling.

Arbeid med det historiske utløser mange timer med frivillighet. Innsamling av materiale, tekstliggjøring og valg av fotografier etc. er tidkrevende, men også svært givende og morsomt. DNTs historiekomité har jobbet med dette i lang tid.

Budsjett for ovennevnte er ca. kr 100.000,- som består av følgende element:

  • Digital Informasjonskiosk
  • Bilder, trykk, rammer
  • Plog, maling etc.
  • Innkjøp gjenstander ?
  • Transport/andel helikopter