Home>Kommunen>Fiber til alle husstander
Kommunen Nyhet

Fiber til alle husstander

Sirdal kommune vil nå sette i gang innspurten med bredbånd og fiber til alle husstander som ikke har fått det installert.  Politikerne vil denne uken gå inn for et vedtak som sier at følgende områder skal prioriteres:

Espetveit ( sør)                                                    210.000
Tjomlid – Seland – Bjunes                                   330.000

Hompland                                                           140.000
Guddal – Liland                                                   200.000
Kvæven – Fidjeland                                             330.000

Tonstadområdet fikk fiber i 2008, mens over 100 husstander sør for Tonstad fikk installert i 2016. 4G er i dag relativt god, men blant annet som følge av mengdebegrensning på databruk er dette ikke en fullgod erstatning til bredbånd.

Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift, i sin vurdering:

Annonse

Samfunnet blir mer og mer avhengig av godt bredbånd. Forventningene og behovet for større kapasitet øker fra år til år. Samtidig begynner kobberlinjene å bli gamle, og mange steder er de ikke egnet til å levere den kapasiteten som er nødvendig for å møte behovet til kundene. Telenor har også flagget at de ikke vil videreutvikle eller rette feil på kobberbaserte bredbåndslinjer der hvor det eksisterer alternativer i form av fiber eller mobil. Telenor har ikke leveringsplikt på fast bredbånd. Flere kunder har nå fått brev om at vedlikeholdet av kobberlinjer avsluttes og at ADSL abonnementer termineres.

Bruk av 4G er et dårlig alternativ for mange, da dette alternativet foreløpig ikke gir mulighet til fri databruk.

Rådmannen vurderer at det er svært viktig for innbyggere i Sirdal at det er et velfungerende og raskt internett til alle husstander som har behov for det. Dette vil fremme bolyst, og det vil samtidig gi mulighet til gode og trygge tjenester som for eksempel tilknytning til alarmsentral.

Det vurderes som hensiktsmessig å sluttføre utbyggingen i sør og få med Espetveit med en kostnad på 210.000. I tillegg foreslås det å bygge fiber til Tjomlid, Bjunes, Hompland, Guddal og Liland der kostnaden totalt er 670.000.

Kvæven Fidjeland foreslås i tillegg til disse områdene. Og en vil da komme opp i en total kostand på 1.210.000

Det er i dette oppsettet lagt opp til at alle skal betale samme tilknytningsavgift (4.990).  Det er i tillegg satt krav om en oppkoblingsprosent på 65%. Dvs at igangsetting av byggeprosjektet forutsetter at minst 65% av husstandene tegner kontrakt om kjøp av tjenesten.

Sett fra utsiden er det mange som ikke forstår at næring og den sterke hytteutviklingen (4.300 enheter) i kommunen ikke er blir tatt med i disse planene.  Utredningen og satsingen dreier seg bare om boliger. Hvorfor det er sånn, må administrasjonen og politikerne svare på.