Home>Nyhet>Gave til Kvinen turisthytte
Nyhet Turløyper

Gave til Kvinen turisthytte

Sparebankstiftelsen SR Bank gir torsdag en stor gave til Den norske Turistforening. DNT fyller 150 år og fire lokale foreninger i sør og vest får mulighet til å realisere store prosjekter.

Seremonien vil finne sted på Kvinen, hvor DNT-Sør snart er klar for åpning av sin nye hytte.

Foruten DNT-Sør vil også Stavanger Turistforening, Bergen og Hordaland Turlag og Haugesund Turistforening motta en gave fra Sparebankstiftelsen.

Sirdal kommune har bevilget 50.000 kroner til den nye turisthytta på Kvinen til DNT Sør. Det skal plasseres en digital infokiosk hvor besøkende kan se bilder og lese om stedets historie.

Det planlegges en touch-skjerm som er enkel å benytte hvor brukeren klikker seg inn på det som er ønskelig å lese om. Innholdet kan være lydklipp av Gunhild Kvinen, masse bilder og ulike historiske temaer. Gårdens historie, Kvinen turiststasjons historie, krigshistorie og krafthistorie blir sentralt.

Annonse

DNT Sør overtok i 2007 Kvinen turisthytte. Det ble da inngått festekontrakt med 80 års festetid. Hytta var i så dårlig forfatning at det etterhvert ble besluttet å rive den og å bygge ny hovedhytte samt sikringshytte. Budsjettet for anlegget er netto kr 10 mill. I dette ligger det inne dugnad på ca. kr. 3.8 mill.  Anlegget blir ferdig i slutten av september.

Kvinen turiststasjon ble etablert allerede i 1901. I forbindelse med kraftutbyggingen ble daværende hytte revet og ny hytte ble bygget på dagens tomt i 1970. Kvinen ligger sentralt i DNT Sør sitt rutenett, den ligger 8 km fra vei og ny hytte vil ha en kapasitet på 32 sengeplasser.  Hytta har en grunnflate på 125m2 over to etasjer. Sikringshytta vil ha 10 sengeplasser.

Foto: Hyttene på Kvinen er snart klar for åpning.