Home>Nyhet>Millimeterpresisjon for store og tunge biler
Nyhet Turløyper

Millimeterpresisjon for store og tunge biler

Da brua over Sira skulle monteres torsdag, var det ikke gjort i en håndvending. Midtstøl Transport AS fra Arendal kom ved 3-tiden om natten til Sinnes, sammen med tre trailere som hadde 30 tonn motvekt hver på lasteplanet.

Først måtte den 250 tonn store kranen kjøre inn langs Sira og finne sin posisjon for løft og montering. Deretter måtte en og en av de tre medbrakte trailere, komme seg inn. Millimeterpresisjon langs den smale veien. 90 tonn ble da montert på heisekranen slik at denne ikke skulle vippe under operasjonen.

  • Vi måtte kjøre den en kilometer lange strekningen inn, og rygge helt tilbake der veien går opp til Haugefjedl, forteller sjåfør Arnfinn Thorbjørnsen fra Arendal. – En kronglet og utfordrende strekning å kjøre.

Åtte elementer skal monteres. På torsdag formiddagen ble fire elementer heist på plass og montert. Deretter måtte de kjøre tilbake til Sandnes og hente fire nye elementer. Monteringen av disse startet på ettermiddagen.

Hvert element har en lengde på 17.6 meter og veier 15 tonn.  Den største utfordringen med å få elementene på plass er at heisekranen må jobbe med en ”utlagt” arm på 35 meter.

Når kranen har heist på plass de åtte elementene, gjenstår en del rigging for Midtstøl Transport. Da skal 90 tonn igjen fordeles på tre biler før de kan kjøre østover til Arendal.  Kranen er i seg selv så tung at den må fordele vekten på en tilhenger.

Annonse

Brua over Sira ved Nessetfossen  er i rute. Den blir 40 meter lang, 5.5 meterbred og 3.5 meter høy på midten for vannføringen. Ferdig medio oktober.

Denne brua er det mange som har ventet på i årevis.  Nå vil brua muliggjøre  at det på helårsbasis kan være mulig å gå rundt Sinnesvatnet.

Oppdraget er på 2.5 millioner kroner pluss merverdiavgift. Sirdal kommunestyre vedtok brua i 2016. Den finansieres med blant annet tippemidler og tilskudd fra Sirdalsutvalget.

Kommunen står som byggherre, eier og drifter av brua. Rådmannen skrev i sakspapirene at dette prosjektet er et spesielt viktig tiltak å få gjennomført for å fremme friluftslivet og turistnæringen i kommunen. Etableringen blir en sikker kryssing av Sira for vinter- og sommerløyper.

Foto: Først ble de fire første elementene heist på plass, før neste trinn ble tatt.

Arnfinn Thorbjørnsen