Home>Nyhet>Mye logistikk ved Lyse-asfaltering
Nyhet Samferdsel

Mye logistikk ved Lyse-asfaltering

  • Før asfaltering av Lyseveien kunne starte, ligger det mye planleggingsarbeid for å få den rette logistikken til å klaffe, sier bas Arne Dag Heistad i asfaltgjengen til YIT (tidligere Lemminkainen).

Asfaltmaskinen begynner å legge asfalt fra Ånestøl mot Lyse, da må bilene med asfalt komme fra Lysebotn slik at de ikke må kjøre over den nylagte asfalten. Asfalten kommer derfor med båt fra YIT sitt anlegg på Karmøy.  Bilene kjører fra kaien og opp, men må snu på veien og rygge den siste distansen for å komme i posisjon til asfaltmaskinen hvor den tømmer sin last.

TS Stangeland som har mindre lastebiler, har derfor fått oppdraget og har sju biler i aksjon. I tillegg måtte to lengre biler engasjeres i starten med lang kjøring.

Asfaltering foregår i fire etapper. Først må deler av den gamle asfalten skrapes vekk. Deretter skal den gamle asfalten påføres ”lim” før asfalten legges på. Så kommer valsen og presser massene sammen. Av og til kommer det kontrollører som sjekker kvaliteten  og om det har oppstått hulrom i asfalten som legges.  Asfalten har en gjennomsnittlig varme på 120 grader.

Heistad mener at Lyseveien er kronglete og vanskelig å legge. Maskinen klarer å legge 110 kilo pr kvadratmeter, eller en tykkelse på 4.5 centimeter. Bredden på veien er 5 meter.

I løpet av en 12 timers vakt klarer de å legge omkring en kilometer. En stor utfordring med å få asfalt via båt, er å holde asfalten varm i båten før den blir kjørt ut. Heistad mener asfalten bør oppbevares i 135 – 150 grader.

Annonse

For at dette arbeidet skal gli noenlunde greit, kreves det vakthold på begge sider av arbeidsområdet for å holde trafikken unna. Vaktene er glad for at trafikken ikke er så omfattende nå, fordi det ikke er så mange steder de kan ”parkere” bilene mens de venter på å få kjøre gjennom arbeidsområdet. Dette blir gjort til avtalte tider.

Asfaltarbeidet startet tirsdag 18. september ved Ånestøl. Derfra skal det legges 8.5 kilometer inn til Rogalands grense. Planleggerne har satt av åtte dager til denne jobben, men regnvær forsinker framdriften. Derfor vil en neppe være ferdig til fredag 28. september som forventet.

Foto: Sol og tørt vær gjør det lettere å legge asfalt, her ved brua i Grydalen.