Home>Front>Skiløype og gangsti langs Suleskardveien
Front Turløyper

Skiløype og gangsti langs Suleskardveien

Grovplaneringen av en ny skiløype og gangsti parallelt med Suleskardveien begynner å ta form.  Til vinteren vil en ny skiløype bli brøytet fra Rinnebakkane hyttefelt til Moltekvæven hyttefelt.

Morten Wold, leder i samarbeidsorganet Øverst i Sirdal, forteller at  hytteeierne (70 hytter) langs Suleskardveien skal få en enkel adgang til skiløypene. Samtidig får de en trafikksikker vei til butikken og til plassen hvor de kan kaste søppel.

Denne løypen vil i framtiden også være en del av en rundløype på cirka fem kilometer som kan benyttes av alle hytteeierne i området. Den vil også gi hytteeierne i hyttefeltene Suleskar fjellgrend (40  hytter)  og Indre Suleskard (23 hytter) en alternativ løype til det resterende løypenettet. Det er over 400 hytter i Ådneram-området og det blir stadig bygget flere.

Fra Moltekvæven hyttefelt skal Favoritthytten bygge løypa videre opp til bommen i Suleskard. Løypen er tegnet inn i kommunens nye kommuneplan for området.

Samarbeidsorganet Øverst i Sirdal har fått 280.000 kroner i tilskudd til opparbeidelse av løypen fra Sirdal kommune, og like mye fra Gjensidigestiftelsen. Totalt 560.000 kroner.

Annonse

 

Wold forteller at det må gjøres en del dugnadsinnsats for å få til et godt løypenett.  Til våren og sommeren må det tilrettelegges for at dette kan bli en god turvei sommerstid.

Det må grøftes langs hele traseen, legges drensrør under løypen på fem steder i tillegg til fem bekkekrysninger. Løypen går gjennom en del områder med våt myraktig bakke. Til sommerbruk må derfor cirka halvparten av strekningen gruslegges, eventuelt med en duk under.

  • Vi ser for oss at gruslaget bygges opp i en bredde på 1 – 1.5 meter og tykkelse 8-15 centimeter, sier Wold.
  • Vi vil så i med en spesielt lavtvoksende norsk gressfrøblanding (navn: Hardangervidda) der dette er nødvendig. Lavtvoksende gress for å gjøre løypen mer brukervennlig som tursti i sommerhalvåret. Til Info: Alt gressfrø ment til plener i byområder er forbudt å bruke i fjellet, (også på hyttetak), fordi frøtypene er av utenlandsk opprinnelse.

Turløypen begynner nå å ta form og viser godt igjen i terrenget langs Suleskardveien.  Løypemaskinen vil lett ta seg fram når snøen kommer til vinteren.

Tegning: Turløypa starter i Rinnebakkane hyttefelt (til venstre) og går opp til Moltekvæven hyttefelt i første omgang.

 

Her starter den nye turløypa ved Rinnebakkane hyttefelt langs Suleskardveien
Gravemaskinen tar grovarbeidet oppover den nye turløypa langs Suleskardveien.