Home>Leder>Start planlegging av næringsbygg NÅ
Leder Nyhet

Start planlegging av næringsbygg NÅ

Hyttefolket eller deltidsinnbyggerne har i dag større betydning for fjellbygdene enn det tradisjonelle reiselivet. Dette gjelder også for Sirdal. Deltidsinnbyggerne burde derfor fått større fokus i den vedtatte samfunnsdelen til Sirdal kommune, der kommunens satsingsområder for 2018 – 2030 er vedtatt.

Næringsbygg er blitt et aktuelt tema i Øvre Sirdal etter at Tor Sigve Vik har startet debatten om et offentlig/privat samarbeid. Han vil gjerne bygge en andre etasje på sitt eksisterende bygg, hvor kommunen kan leie 70 prosent av arealene. På et allmøte ble dette avvist av ”folket”. Der ble det henvist til Samfunnsdelens næringsutvikling:

”Sirdal skal innen 2030 ha en netto økning på minst 80 arbeidsplasser og en årlig økning i nyetableringer. Videre:

  • GP-området skal utvikles som sentrumsområde i Øvre Sirdal.
  • Økt fokus på arbeidsplasser som normalt har en stor andel kvinnelig ansatte.”

Sterk kjøpekraft

Den kjøpekraften som de over 4.350 hytteeierne og 800 campingvogneierne representerer, bør danne grunnlaget for et langt bedre nærings- og tjenestetilbud enn det som finnes. På grunn av dette er det ”handelslekkasje” på veien opp til hytta. Tilbudene finnes ikke i Øvre Sirdal. Et næringsbygg med nye og spennende butikker, kafeer, pizzabar, baker/konditor, kontorer og lignende bør komme nå. Da vil en også få mange kvinnelige arbeidsplasser.

Annonse

Kommunen bør sette ekspressfart i å få ferdig reguleringsplanen. Forhandle parallelt med veivesenet om å sprenge bort fjellknausen vis a vis bosscontainerne ved GP-butikken.  Fjellet skal etter planene benyttes til den nye rundkjøringen i Svartevatnet.  Det framtidige næringsbygget skal komme i forlengelse av  Joker Sinnes.

Spleiselag

Politikerne bør være tilretteleggere, akkurat slik de har gjort det på Tonstad og i Oftedal.  Litt kommunale tilskudd og resten privat.  ”Bruke deltidsinnbyggerne som ressurs.”, heter det videre i kommunens planer. Ja de vil sikkert være med, sammen med det lokale næringslivet, i å investere i bygg og gjerne satse på aktiviteter. Men noe må skje. Ingen kommer på banen før kommunen inviterer til spleiselag.

Økt sommertrafikk

Sommertrafikken eller gjennomgangstrafikken har økt betydelig i år.  141.883 passeringer ved Øvstabø-bommen i de tre sommermånedene juni – august. 39.352 biler eller 38.3 prosent mer enn i 2017 og 17.375 biler eller 14 prosent mer enn i 2016.

Omkring 70.000 turister passerer gjennom Sirdal på vei til og fra Kjerag. Her ligger det et betydelig potensiale for næringsutvikling.

Joker Sinnes og nærbutikken i Ådneram er de eneste som drar nytte av trafikken. Sirdal trenger et løft for å komme inn på norgeskartet med et spennende opplevelsesprodukt.  Kvæven og fjellmuseumet er et fyrtårn som har et potensiale, hvis de skisserte aktivitetene for stedet blir iverksatt. Men det krever handling.

Tonstad har også i årevis hatt planer om et kraftvitensenter eller opplevelsessenter.  Vi trenger det også. Felles informasjon kan benyttes begge steder. Børst støv av ideene og kom i gang med planleggingen.

Arbeidsplasser

Sirdal skal ha en befolkningsvekst på 1% pr år og et innbyggertall i 2030 på minst 2.100.”

Kommunen har store muligheter for å klare dette målet, fra dagenes innbyggertall på 1.836. Boligtomter ligger klar, men arbeidsplasser mangler. For å få arbeidsplasser trenges næringsbygg og ledige lokaler på Sinnes.

”Sirdal kommune er en kraft- og fritidskommune som har utviklingspotensial i reiselivssektoren.”  Kommunen og Sira Kvina er de største arbeidsplassene. På en klar tredjeplass kommer de private arbeidsplassene i Øvre Sirdal som tilrettelegger og drifter skiløyper, alpinanlegg, brøyting, kafedrift, hyttebygging, vedlikehold av hytter og butikkarbeidsplasser for å nevne de viktigste.

Fritidsboliger viktig

”Turismen og spesielt fritidsboliger er essensiell for næringsutvikling i kommunen, for bedriftenes omsetning og sysselsetting.” Dette fastslår rapporten ”Betydningen av turistnæringen/fritidsboligutbyggingen for Sirdal kommune.” For å utvikle bærekraftige strategier, må det stakes ut en ny plan som vil bringe vekst med seg. Hyttefolket er blitt ignorert i alle kommunale planer, men nå tror jeg det er viktigere enn noen gang at de tas mer på alvor.

Hunnedalsveien eller fylkesvei 45 har fått en økt standard etter den sterke ”hyttetrafikken”.  De siste 20 årene er antall hytter øket fra 2000 til 4350. Standarden på vann og avløp er kommet på et høyt nivå takket være fritidsbolig-markedet. Masterplaner for stier, løyper og sykkelveier er kommet sterkt de siste årene. Nå er løypene kommet inn i kommunens planer. Før var dette ikke en del av en fremtidsrettet fjellpolitikk. Bredbånd eller fiber-plan mangler imidlertid for en fremtidsrettet politikk for fritidsboligene. Kommunen ivaretar her bare de fastboende.

Infrastrukturen med godt planlagte hyttefelt, alpinanlegg, løypenett er på plass, men offentlige parkeringsplasser og toaletter mangler. For oss som reiser jevnt og trutt til vårt hjem nummer to for å  benytte oss av fritidsaktivitetene som finnes i Sirdal, er det skrikende mangel på økt nærings- og tjenestetilbud hvor en kan tilbringe deler av tiden.

Det finnes ikke annet enn en godt utbygget GP-butikk med gode mattilbud. Et næringsbygg vil sannsynlig bringe med  seg;

  • Økt innbyggertall
  • Flere arbeidsplasser
  • Flere kvinnelige arbeidsplasser

 

Nå venter vi bare på at politikerne setter seg i førersetet og får fortgang i planene.

Fjellknausen skal skytes bort til fordel for mer sentrumsareal i GP-krysset.