Home>Nyhet>Sterk økning i sommerbiltrafikken
Nyhet Samferdsel

Sterk økning i sommerbiltrafikken

30.606 flere biler har passert Øvstabø-bommen i juli og august dette året sammenlignet med 2017-tallene. Det er hele 40.7 prosent mer enn fjoråret. For juli og august var tallene henholdsvis 38.4 prosent og 43.1 prosent. I august passerte 51.888 biler.

I 2017 var det litt lavere trafikk og det hadde nok sammenheng med omkjøringen og veiarbeidet på fylkesvei 45 i Dirdal. I tillegg var det mye nedbør i fjor sommer.

Hva er årsaken til denne sterke økningen ? Svarene er mange, men Kjerag trekker nok ekstra mange turister. Torsdag 2. august var det Blink med Lysebotn Opp og den dagen passerte 2.535 biler bommen.

Ellers er det høyest trafikk i helgene med store tall på fredagene og spesielt høye tall på søndagene. Søndag 26. august var den beste dagen med 2.787 biler. 1.674 biler i gjennomsnitt pr dag er svært høye tall og det viser godt igjen på veiene. Alt er nok heller ikke turisttrafikk, for da ferien var over i august var det en god del ”arbeidsbiler” som kjører opp til Sirdal og ned igjen hver dag.

 

Foto: Trafikken til Kjerag og Lyse har økt i år.

Annonse