Home>Samferdsel>Tirsdag starter asfaltering til Lyse
Samferdsel

Tirsdag starter asfaltering til Lyse

Førstkommende tirsdag starter asfalteringen av fylkesvei 986 eller Lyseveien. En strekning fra Ånestøl til Rogalands grense, 8.5 kilometer, skal asfalteres.

Arbeidene vil foregå fra klokka 0700 til 2000 om kvelden, tirsdag – fredag i to uker.  Veivesenet håper å være ferdig til fredag 28. september.  Dersom arbeidene blir forsinket på grunn av dårlig vær, vil arbeidene bli sluttført i påfølgende uke.

Veiens bredde gjør at veien må være stengt mens arbeidet pågår. Derfor er det lagt opp til fri ferdsel mellom klokka 0900 – 1000 på formiddagen. Ellers vil en slippe gjennom ventende bilister klokka 1300, 1500 og 1700.

Foto: YIT starter asfaltarbeidet på Lyseveien førstkommende tirsdag.