Home>Front>Alvorlige HMS-mangler ved hyttebygging
Front

Alvorlige HMS-mangler ved hyttebygging

 

En koordinert a-krimaksjon mot hyttebyggere i Sirdal og Brokke avdekket flere arbeidsplasser med alvorlige mangler. Seks arbeidsplasser ble stengt på grunn av farlig arbeid og NAV følger opp et tilfelle av mulig trygdesvindel.

10. og 11. oktober gjennomførte a-krimsentrene i Agder og Rogaland en aksjon hvor de så etter brudd på blant annet arbeidsmiljøloven, trygdesvindel, svart økonomi, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

– Resultatet må være et stort varsko for bygebransjen. 25 prosent av de 23 arbeidsplasser som ble kontrollert, ble stanset på grunn av liv og helse. Et urovekkende høyt tall, verre enn andre plasser vi har kontrollert, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krimsentrene.

– Erfaringer fra a-krimsamarbeidet viser at det dessverre er en del useriøse aktører i denne bransjen. Alle funn fra aksjonen er ikke analysert ennå, men inntrykket er nedslående. Vi avdekket dramatisk dårligere forhold på arbeidsplassene enn det vi gjør i liknende aksjoner, sier Ellingsen.

Urovekkende resultat

Annonse

Aksjonen avdekket gjennomgående dårlig sikkerhet på arbeidsplassene. I alt ble 23 arbeidsplasser kontrollert og seks av dem ble stanset av fare for liv og helse. Det var manglende sikring på arbeid på tak som førte til stans. En virksomhet brøt stansingsvedtaket. Det vurderes nå om det vil bli gitt overtredelsesgebyr for flere av bruddene.

Det ble avdekket to uregistrerte arbeidstakere og et tilfelle av merverdiavgiftsunndragelse. Disse sakene vil bli nærmere undersøkt og fulgt opp av Skatteetaten. NAV følger også opp et tilfelle av mulig trygdesvindel.

Ikke tilfeldige tilsyn

Utbyggerne som ble kontrollert var ikke tilfeldig utvalgt, men basert på forhåndsanalyser og kartlegging av aktører i området. A-krimsamarbeidet bruker stadig mer ressurser på kunnskapsarbeidet for å gå på aksjoner hos de aktørene som har størst risiko for å drive i strid med loven.

Samarbeid på tvers av etater, regioner og a-krimsenter bidrar til målrettet innsatsen i større grad.

Alle har ansvar

Arbeidslivskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi det er et marked for det. Både myndigheter, kunder og næringslivet har et ansvar for at useriøse aktører ikke skal få ødelegge arbeidsmarkedet.

– Useriøse aktører i arbeidslivet undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Vi har alle interesse av at disse bekjempes. Når du skal kose deg på hytta må det være godt å vite at den har blitt bygget på en ordentlig måte av firma som tar vare på sine ansatte og følger norske lover og regler, sier Gro Ellingsen.

Foreløpige resultater viser:

– 6 stans av arbeid grunnet fare for liv (mangelfull/fraværende sikring på tak)

– 18 manglende HMS-kort

– 5 inndratt utgått HMS-kort

– 57 kontrollerte arbeidstakere hvorav 38 var utenlandske

– brudd knyttet til arbeidstid –for lange arbeidsdager over for lange perioder

– brudd knyttet til allmenngjort lønn for bygg – det er tariffestet minstelønn i byggebransjen

– 1 brudd på stans

– 2 uregistrerte arbeidere

– 1 brudd på merverdiavgiftsloven

– 1 tilfelle av mulig trygdesvindel

FAKTA A-KRIM

  • Et tverretatlig samarbeid mellom fem offentlige etater har siden 2015 jobbet med å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Sør-Vest politidistrikt, NAV og Kemneren. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.
  • Målet med samarbeidet er å avdekke arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.
  • Samarbeidet har særlig fokus på bygg- og anleggsbransjen, servering, bilverksted og transport.