Home>Nyhet>Asfaltarbeidet ikke sluttført
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-19 13.38.16.jpg
Nyhet Samferdsel

Asfaltarbeidet ikke sluttført

 

  • All nedbøren i august og september gjorde at vi ikke klarte å fullføre asfalteringen fram til Ådneram på fylkesvei 975, sier byggeleder Karsten Utsogn i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Asfaltarbeidet ble avsluttet like etter rundkjøringen ved Sinnes Fjellstue. Utsogn regner med at arbeidet blir gjenopptatt til våren når snø, is og tele er borte fra veien.

Da vil en også ta veien fra Bjørnestad over til Moi til fylkesgrensen mot Rogaland. – Der gjenstår en etappe som vi skal ta i dette anbudet, sier Utsogn.

Foto: Asfaltarbeidet er avsluttet for i år på fylkesvei 975. Strekningen Sinnes – Ådneram gjenstår.