Home>Leder>Forskjellsbehandling og mangel på etikk og moral
Leder Nyhet

Forskjellsbehandling og mangel på etikk og moral

 

Boplikten som ble opphevet i Øvre Sirdal (nord for Dorgefossen) av kommunestyret den 28. juni i år med et flertall på 10 mot 9 stemmer har skapt mye uro og hodebry. Frys av boligliste for de som hev seg på muligheten til en billig kommunal tomt. Usikkerhet i administrasjonen om hvilke reglement som skulle følges, og for kommunalt ansatte var det noen som muligens glemte kommunens regler om etikk og moral og hev seg på listen for tomter. Saken inneholder det meste.

Jonny Liland (ap) tvilte seg fram til å foreslå opphevelse av boplikten. Han så at boplikten ikke ble opprettholdt og at kommunen ikke greide å gjøre noe med det. Arbeiderpartiet hadde mer tro på bolyst enn tvang og plikt. Dermed fikk de overraskende flertall i kommunestyret sammen med Bygdelista to, Venstre en og Høyre en stemme, 10 – 9.

Prisingen av de 15 kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes har vært et heftig tema de siste måneder. Pris ble også avgjørende ved siste avstemming. Flertallet på 13 vedtok en pris på 500.000 kroner for personer under 40 år og 1.6 millioner kroner for øvrige kjøpere. Samme tomtepris som en fritidsbolig.

Det underlige er at flertallet som gikk inn for 500.000 kroner pr tomt på Myraleite sløyfet boligtilskudd på 300.000 kroner, noe som øvrige tomtekjøpere i Sirdal mottar. Et rente- og avdragsfritt lån i ti år som forfaller i sin helhet etter denne perioden. Arbeiderpartiet ville ha markedspris, 1.6 millioner kroner, men med boligtilskudd.

Uforståelig for de fleste at flertallet sløyfet boligtilskuddet. Hvorfor er det forskjell på nord og sør i kommunen ? Kommunal eneboligtomt koster 474.811 kroner på Tonstad, med boligtilskudd. Ungdommer som vil etablere seg på Myraleite hadde også hatt behov for de pengene. Gikk det litt for fort under avstemmingen, slik at dette ble glemt?

Annonse

Ikke forstår jeg Arbeiderpartiet som bare ville ha dyre tomter og ikke forstår jeg flertallet som glemte boligtilskuddet. Kanskje det må en ekstraomgang til her for å få likhet i kommunen med boligtilskudd både for de som bor nord og sør ? Nå sitter en igjen med bolyst med et stort Minus.

Etikk og moral

Da rådmannen ”frøs” tomtelista noen dager etter at vedtaket om opphevelse av boplikt var vedtatt, hadde to kommunalt ansatt i Sirdal kommune notert seg på lista, ikke alene, men også med ektefelle/samboer. Da hadde de neppe reflektert rundt egen rolle om atferd, noe som kommer fram i de etiske retningslinjer for kommunens politikere, ledere og ansatte.

Folkevalgte og medarbeidere er kommunens ansikt utad. Alle har et ansvar for å bidra til at kommunens tillit og omdømme blir ivaretatt. Høy etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til Sirdal kommune. Målet med de etiske retningslinjene er at folkevalgte og medarbeidere skal være seg bevisst at deres framferd er med på å skape holdninger til Sirdal kommune som organisasjon.

Dette var nok glemt da to medarbeidere skrev seg hurtig på tomtelista. Kenneth Bakkehaug, Egersund, er enhetsleder for bygg- og eiendomsforvaltning i Sirdal kommune. Han la også inn søknad for sin ektefelle, Evgenia Lozovik Bakkehaug og firmaet Mosterveien 14 as.

Inghild Håverstad, Tonstad, regnskapsmedarbeider i Sirdal kommune, kom også med søknad sammen med søknad for samboer Odd Åsbjørn Ousdal.

Muligens økonomisk vinning eller kjapp profit var motivet. Dersom de ønsket kommunal tomt og ville flytte til Øvre Sirdal, kunne de ordnet dette med rådmannen og fått tomt til kommunal pris, med boligtilskudd før spetakkelet begynte.

Som representant for Sirdal kommune er det viktig at du i henhold til reglementet:

  • Unngår personlige fordeler som kan påvirke dine tjenestehandlinger.

Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet.

Når kommunale medarbeidere forsøker å skaffe seg økonomisk vinning, kan det minne om dårlig dømmekraft.

Etikk og moral er svært viktig samme hva slags arbeid en utfører. En bør derfor være på vakt hele tiden slik at en unngår å gjøre overtramp. Det skaper rykter og kan sette arbeidsplassen i et dårlig lys. Spekulasjoner er det nok av til hverdags, om ikke de folkevalgte og kommunale medarbeiderne skal være med på å skape dem. Det er unødvendig.