Home>Kommunen>Foreslår 100.000 kr til vedlikehold av grendehusene
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.44.14.jpg
Kommunen Nyhet

Foreslår 100.000 kr til vedlikehold av grendehusene

Utvalget oppvekst og levekår gikk i siste møte inn for å bevilge 100.000 kroner til vedlikehold av grendehusene. Saken kommer opp i kommunestyret 22.november.

Målsettingen er at grendene overtar byggene eller at byggene selges på markedet, var vedtaket som ble gjort i utvalg for teknikk, landbruk og miljø i sist møte. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk 6 stemmer mot tre (2 fra Krf og 1 Sp).

Det er det siste utvalgets innstilling som blir lagt framfor formannskapet og kommunestyret.  Siden to forskjellige utvalg har så store motsetninger, er det ventet debatt i kommunestyret hvilke retning man skal velge til slutt.

De fem grendehusene som saken gjelder er Øksendal skole, Tjørhom grendehus, Omlidhuset, Virak skole og Josdal skole.

Foto: Grendehuset på Tjørhom.

Annonse