Home>Kommunen>Høyfjellshotellet får muligens prikktildeling
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.50.06.jpg
Kommunen

Høyfjellshotellet får muligens prikktildeling

 

Sirdal kommune har mottatt rapport fra Rogaland Brann og redning IKS etter skjenkekontroll utført 9. september, under Sirdalsdagene. Kontrollørene har avdekket følgende avvik: Åpenbart påvirket person ble ikke fjernet/vist ut fra skjenkelokalet.

Forslag til vedtak er at Sirdal Høyfjellshotell tildeles to prikker for overtredelse av bestemmelsene gitt i alkoholforskriften § 4-1. Kontrollørene har skrevet en detaljert tilleggsrapport som gir en god beskrivelse av hendelsen.

Fra 1.januar 2016 er det innført et nasjonalt prikktildelingssystem i alkoholloven. Prikker tildeles på bakgrunn av kontroll gjennomført i henhold til alkohollovforskriften.

Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på en uke. Ved beregning av to års perioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn.

Utvalg for oppvekst og levekår skal behandle rapporten onsdag, mens kommunestyret får den til behandling 22.november.

Annonse