Home>Kommunen>Hytterenovasjon prioriteres i Sirdal
Kommunen Nyhet

Hytterenovasjon prioriteres i Sirdal

  • Vi kommer til å prioritere hytterenovasjonen i Sirdal med nye nedgravde containere. På sikt vil disse bli låsbare og den enkelte hytteeier får tilgang med nøkkel. Suleskard har nå fått utvidet sine fire tanker med tre nye, sier Roald Larsen, renovasjonsleder i IRS Miljø IKS. Dette er et samarbeidsselskap for Sirdal, Kvinesdal, Flekkefjord og Lund kommuner.

IRS Miljø IKS har også etablert nedgravde containerne på øvre side av Sirdal Høyfjellshotell. I tillegg ser de på mulighetene for å etablere samme type containere på Tjørhomfjellet, Soleidalen, veistasjonen ved Svartevatnet, på Tjørhom og ved Monen. I GP-krysset er det regulert inn nye containere på motsatt side av fylkesveien av der hvor containerne står i dag.

  • Først innfører vi nye containere, deretter vil vi gå videre med mer kildesortering. I dag er det bare brennbart restavfall som skal kastes i containerne, enten det er de gamle eller de nye, sier Larsen.

Det er skremmende å se alt som blir kastet av rivningsmateriell, stålplater, spesialavfall og maling som regnes som giftig avfall. Alt dette skal kjøres til gjenvinningsstasjoner og leveres der. Det gjelder også møbler, rivningsavfall, elektriske artikler og lignende.

  • Når flere nedgravde containere er på plass, vil hytteeierne få tilgang med nøkkel eller med kort for å kaste sitt avfall, sier Larsen – Det gjelder all form for fritidsrenovasjon, sammen med glass og metall.

De gamle containerne medfører at det kastes all slags avfall der, både i og utenfor. Derfor ser det mange ganger nokså grufullt ut med alt som ligger og flyter.

I Suleskard er det blitt langt bedre etter at de nedgravde containerne kom sammen med container for glass og metall. . Det har også medvirket til betydelig mindre avfall på utsiden. Hyttefolket oppfører seg pent og pyntelig. Den nye typen har en mindre vogge og der kan du ikke kaste store ting. En liten sekk er det meste. Det krever at hyttefolket må tenke radikalt annerledes.

  • Fastboende, næringsdrivende og campingturister har ikke adgang til disse hytte-containerne. Fastboende har egne opplegg, mens de to andre gruppene er regulert av næringsbeholdere og må selv sørge for tømming av sine beholdere. Derfor betaler ikke campingturistene hytterenovasjon, men må ordne seg der de har campingvogn.

4.030 hytteeiere får faktura fra IRS Miljø IKS. Det er imidlertid noen færre enn det er hytter i kommunen. Selskapet holder derfor på med å rydde opp i dette avviket for å få alle registrert inn under loven om hytterenovasjon slik at de betaler den årlige avgiften.

Annonse

– Vi stiller gjerne med mobil miljøstasjon og henter spesialavfall hvis hytteforeninger eller vellag setter i gang med dugnader. God dialog med hytteeierne er viktig for å kunne tømme riktig avfall på rett sted, og ikke drive med blanding slik det gjøres i dag. Det er svært arbeidskrevende for oss å sortere feil avfall, før vi sender restavfallet til forbrenningsanlegget på Forus, sier Larsen som mange ganger er oppgitt over hva de finner i containerne.

Mer informasjon om hytterenovasjon. se www.Erikstemmen.no

 

Foto: De nedsenkbare containerne i Suleskard fungerer meget bra.

 

Her kan du lese informasjonen somhenger ved containerne i Suleskard.

 

Containerne ved GP-krysset er ikke noe vakkert syn med overfullte containere.