Home>Nyhet>Rassikring av fylkesvei 975 til Ådneram
Nyhet Samferdsel

Rassikring av fylkesvei 975 til Ådneram

 

  • Enten blir det skredsikring med nett eller så blir det et mer omfattende arbeid med utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesveien og bygging av skredvoll, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Vegvesenet og Multiconsult samarbeider denne uken for å sjekke grunnforholdene og stabiliteten for en eventuell utfylling i Ortevatnet. – Vi kartlegger nå grunnforholdene og borer både til vanns og på land, sier geoteknikker Inge Grosås i Vegvesenet.

Kartleggingen som pågår nå skal finne ut hva en skal gjøre i Kviturvika og med den skredvollen som i hastesak ble satt opp lengst i sør. Jakobsen og hans mannskap skal komme opp med en plan for dette. Han håper arbeidet kan bli fullført sommeren 2019.

  • Den endelige beslutningen er det fylkeskommunen som tar. Det er de som prioriterer hvor pengene til rassikring skal brukes, sier Jakobsen og legger til at det vil bli en del møtevirksomhet med kommunen om disse planene.

Innbyggerne i Ådneram håper at det blir utfylling i Ortevatnet og at det blir laget en sikker og god plan for de som kjører her daglig, til skole og arbeid.

Foto: I Ortevanet og på land gjennomføres det boringer denne uken for å få nødvendige data til en rassikringsplan.