Home>Kommunen>Sirdalsang: Her-me-hørre-te
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030218.JPG
Kommunen Nyhet

Sirdalsang: Her-me-hørre-te

 

Sirdal kommunestyre ble torsdag åpnet av fire elever fra Sinnes skole som sang ”Sirdal-sangen” Her-me-hørre-te. Sangen ble skrevet av Sølvi Manneråk til en avslutning på skolen. Kommunestyret tok vel imot den positive overraskelsen og kanskje var det også et hint til kveldens bopliktsak, det må ikke bli for kostbart for de unge å etablere seg i øvre Sirdal.

Det ble imidlertid et litt ampert møte. Mye ”småkrangling” om Vindparken, overtakelse av terskeldam i Ertsbakken, etablering av spillvarmeuttak fra Ertsmyra, ny ungdomsmedarbeider i 30 prosent eller 50 prosent stilling, bopliktsaken og NAV-kontorets plassering, hvor flertallet endte opp med Flekkefjord.

Foto : Fra Sinnes skole deltok lærer Anders Tjørhom med elevene Ina Sinnes Josdal, Ingvild Fidjeland, Johanna Tjørhom og Signe Bøgvald Karoliussen.

Sirdal-sangen

(Mel: «Sauda-sangen»)

Annonse

I Sandnes har de gauken, de har Vågen og Kvadrat

på Sola har de flyplassen, si strand og rogamat

Stavanger, de har oljå, de har Bjellands hermetikk

i SIRDAL har me skiløyper og stor turisttrafikk.

Og Kvinesdal har Utsikten, sitt Eramet og rock

og Flekkefjord har pene folk, ja, DE er mange nok

i Lund der har de Nor Dan, en stor og flott fabrikk

i SIRDAL har me skitrekk og møje skiteknikk.

Det e her me hørre te, det e her me helst vil bu

her har me våre venner, og på Sirdal har me tru

det e her me lige oss best, det e her me føle oss fri

blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi.

Gjennom London flyte Themsen, San Fransisco har sin drikk

i Sirdal har me G.P. og en egen fjellbutikk

du får meg ut av Sirdal, ja, eg reiser lett i veg

men tru meg; du kan ALDRI få Sirdal ut av meg!

Det e her me hørre te, det e her me helst vil bu

her har me våre venner, og på Sirdal har me tru

det e her me lige oss best, det e her me føle oss fri

blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi!

Ja, det e HER me hørre te, det e her me helst vil bu

her har me våre venner, og på Sirdal har me tru

det e her me lige oss best, og det e her me føle oss fri

blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi!