Home>Kommunen>Vil stoppe spekulanter med høy pris
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:P1030222.JPG
Kommunen Nyhet

Vil stoppe spekulanter med høy pris

 

Sirdal kommunestyre vedtok torsdag med 13 mot Arbeiderpartiets seks stemmer delt prising av de 15 kommunale tomtene på Myraleite på Sinnes. Flertallet vedtok delt prising, dette medfører at det vil koste 1.6 million kroner for en kommunal boligtomt, mens personer under 40 år får kjøpe en boligtomt for 500.000 kroner. Arbeidspartiet ville ha en pris for alle på 1.6 million kroner.

Vedtaket er forkortet slik:

  • Søker må være fylt 18 år.
  • Tomtesøker må ha vært registrert bosatt som personlig skattepliktig i kommunen de siste ni måneder før tildeling av boligtomt.
  • Tomtesøkere (ektepar/samboere/registrerte partnerskap) kan kun ha en kommunal boligtomt på hånd samtidig.
  • Pris for hustomtene blir 1.6 million kroner.
  • Det gis allikevel mulighet til å kjøpe hustomt til tidligere satt pris, 500.000 kroner, under følgende kriterier:
  • Søker er under 40 år.
  • Kjøper må minimum bo i huset i 10 år.
  • Selges huset før det er gått 10 år må huseier betale differansen mellom betalt beløp og markedspris tilbake til kommunen.
  • Kommunen beholder fem av de 15 tomtene til kommunale boligformål.

Etter at kommunestyret 28. juni fjernet boplikten i øvre Sirdal, mottok kommunen mange henvendelser om kjøp av boligtomt på Myraleite. Flere av søknadene bar preg av at boligtomta var tiltenkt fritidsboligformål, selv om tomtene er regulert til bolig med fast bosetting.

Administrasjonen og politikerne har jobbet med regler og tiltak for å stoppe ”spekulanter” som vil kjøpe billig tomt til fritidsmål. Mens utredningen har pågått, ”frøs” rådmannen tildeling av tomter til kommunestyret har vurdert om tildelingskriteriene for kommunale tomter skulle endres og eventuelle andre tiltak for å sikre at kommunale boligtomter først og fremst bidrar til fast bosetting i kommunen

Nå er vedtaket endelig. En boligtomt til 1.6 million kroner tilsvarer prisen for en tomt til fritidsformål. Dermed håper politikerne at de har stoppet eventuelle spekulanter som ønsket å gjøre et ”kupp” med anskaffelse av billige kommunale tomter.

Annonse

Foto: Boligprisene på de kommunale tomtene på Myraleite engasjerte kommunestyret, her ser vi gruppemøte om prisingen før selve vedtaket. Fra venstre Solbjørg Tjørhom, Rolf Marton Hompland, Karl Edvald Fjeldsaa, Lars Audun Fodstad, Morten Ovedal, Thor Jørgen Tjørhom, Anita Haugen, Øystein Tjørhom (sittende) og Siri Fidjeland.