Home>Nyhet>Bedre rassikring av fylkesveien ved Ortevatn
Nyhet Samferdsel

Bedre rassikring av fylkesveien ved Ortevatn

 

  • Vi er ferdig med grunnundersøkelsene i Ortevatnet og på land. Nå analyserer vi resultatene for å komme fram til en sikker og god løsning, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Mest sannsynlig vil det bli utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesvei 975 til Ådneram. Da er det snakk om utfylling i Kviturvika og noen hundre meter lenger nord der det tidligere er bygget en snøvoll.

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Jakobsen.

Mandag skal Vegvesenet drøfte saken med Sirdal kommune, på et overordnet plan. Der vil det drøftes forskjellige alternativer og løsninger.

Prosjektleder Jakobsen håper å være i gang med arbeidet til våren, slik at det kan fullføres neste sommer. Han regner med at det vil koste et titalls-millioner kroner å få utført arbeidet. Arbeidet vil bli sendt ut på anbud til private maskinentreprenører.

Innbyggerne i Ådneram håper at det blir utfylling i Ortevatnet og at det blir laget en sikker og god fylkesvei for de som kjører her daglig, til skole og arbeid.

Foto: Grunnundersøkelser i Ortevatnet er nå gjennomført. Dataene analyseres nå for å finne den beste løsningen.

Annonse