Home>Front>Rekkverk kommer over flomløpet
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.44.35.jpg
Front Turløyper

Rekkverk kommer over flomløpet

Sirdal kommune har reagert på artikkelen i Sirdalmedia angående manglende rekkverk ved flomløpet. Frank Haughom, enhetsleder for teknisk drift i Sirdal kommune, skriver torsdag ettermiddag i en E-post til Sirdalmedia:

Sannsynligvis vil rekkverket på dette flomløpet bli montert før snøen kommer. Hvis vi ikke rekker det blir det til våren.

Etter å ha vært på befaring og tatt bilder av brua på onsdag, var det et flott anlegg som var kommet opp. Belysning ordnes av solceller. Det som imidlertid var litt skremmende var side-brua mot Neset som skal hjelpe til ved eventuell flomløp. Der var det ikke rekkverk. Det virket uforsvarlig og jeg synes kommunen bør ta  en ekstra befaring og gjøre noe der. Faller noen utfor er det ganske høyt ned. Hvorfor ikke ha rekkverk som på den andre siden ?

  • Nå skal vi gjøre ferdig dokumentasjonen til kommunen for oppdraget med å bygge brua over Sira. Da er vi ferdig med denne jobben, sier Leif Arild Fidja, daglig leder hos AllianseBygg AS i Mandal. – Elementer, rekkverk og belysning er på plass.
  1. juli startet AllianseBygg med arbeidet. Tørr og god sommer gjorde at arbeidet med forskalinger gled lett, noe som ellers kunne blitt en stor utfordring med høy vannføring.

Kvina Maskin har vært underentreprenør og tatt seg av boring og sprengning av veien som er bygget til brua fra Neset-sida. Veien på den andre siden, fram til Sinnes, skal opparbeides neste sommer. Da vil det bli en helårsvei, ski vinterstid og gang- og sykkelvei i sommerhalvåret. Da blir det mulig å gå rundt Sinnesvatnet.

40 meter lang

Annonse

Brua er 40 meter lang, 5.5 meter i bredde og 3.5 meter høy på midten for vannføringen. Brua bæres av tre fundamenter og det midtre fundamentet er det 30 tonn med betong.

SpennCon fra Sandnes leverte de åtte elementene som binder sammen brua. Hvert element veier 15 tonn og har en lengde på 17.6 meter.

Mest nervepirrende var det da Midtstøl Transport AS fra Arendal skulle heise på plass alle elementene i september. En kran på 250 tonn måtte kjøres fra Arendal til Sinnes for å heise på plass elementene.  I tillegg var det tre trailere med som hadde 30 tonn hver med motvekt, slik at ikke kranen skulle tippe over og uti elva ved monteringen.

  • Alt gikk etter planen og vi er godt fornøyd med dette oppdraget, sier en fornøyd Fidja etter at jobben er fullført.

Oppdraget var på 2.5 millioner kroner pluss merverdiavgift. Kommunestyret i Sirdal vedtok å bygge brua i 2016. Den finansieres med blant annet en million kroner i tippemidler og resten fra kommunen og tilskudd fra Sirdalsutvalget.

Kommunen står som eier og drifter av brua. Rådmannen skrev i innstillingen til prosjektet at dette var et viktig tiltak å få gjennomført for å fremme friluftslivet og turistnæringen i kommunen. Etableringen blir en sikker krysning av elva Sira.

Julie Olsen, daglig leder i Sirdalsløyper, er også godt fornøyd med at brua er kommet på plass og ferdig til bruk for ski og sommeraktiviteter. Dette er et ekstra pluss for løypenettet.

 

Foto: Brua over Sira er nå ferdig og klar til bruk for vintersesongen. Ligger flott i terrenget.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.26.52.jpg

Hvorfor er rekkverk utelatt på den ene siden av brua, mens den andre har fått montert ?

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.27.16.jpg

Rekkverk etterlyses.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.24.49.jpg

Belysningen styres av solceller.Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-14 13.23.17.jpg

På Sinnes-siden er det bra med rekkverk.