Home>Kommunen>Fjellstuå åpner igjen på fredag
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-09-06 12.54.10-2.jpg
Kommunen Nyhet

Fjellstuå åpner igjen på fredag

Sinnes Fjellstue åpner igjen på fredag etter å ha vært stengt helt siden påske. Innehaverne Eivind Klemetsen (50 % av aksjene), Øyvind Ekeland (25%) og Elisabeth Svela (25%) har ikke vært enig om videre drift, derfor har de holdt stengt i sommerhalvåret. Eierne er fortsatt ikke enige, men Klemetsen jobber nå med å få overta alle aksjene selv.

Eivind har gode støttespillere og bakmenn med seg, men det er ikke snakk om aksjeoverdragelse til nye eiere. Han håper å kunne bli eneeier.

Åpningstidene fram til jul kommer til å bli i helgene. I romjulen vil det være åpent alle dager. Sinnes Fjellstue får ikke lov til å skjenke alkohol i 16 dager i romjulen, fra 25. desember til 9. januar. Inndragningen skyldes brudd på alkohollovgivningen ved kontroller 17. mars og 29. mars i år, samt brudd på vilkår gitt i skjenkebevilling datert 16. november 2017.

24. mai vedtok Sirdal kommunestyre å inndra skjenkebevillingen i 16 dager. Kommunestyret opprettholdt vedtaket enstemmig 6. september. Etter dette har Snøfokk AS som driver Sinnes Fjellstue anket vedtaket til fylkesmannen.

Denne anken gjør dette usikkert. Vil det bli alkoholinndragning, eller ikke. Kommer det ikke svar fra fylkesmannen før jul, kan vedtaket muligens ikke være rettskraftig.

Annonse

Klemetsen gjør alt for å kunne servere alkohol i en av de beste perioder i vintersesongen.

Foto: Fjellstuå åpner lokalene igjen fredag kveld.