Home>Kommunen>Grendehusene skal beholdes
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-10 09.51.49.jpg
Kommunen Nyhet

Grendehusene skal beholdes

Sirdal kommunestyre har med 10 mot 8 stemmer vedtatt å beholde de fem grendehusene i kommunen. Det ble bevilget et ekstraordinært tilskudd på 100.000 kroner til vedlikehold av husene. Dersom pengene ikke blir brukt opp i år, kan de overføres til neste år.

Bygg og eiendom sin vedlikeholdsplan, som revideres i samarbeid med grendestyrene, legges til grunn for prioriteringer.

Mindretallet (V 1, SP 4 og KRF 3) støttet Per Øyvind Grimsbys (V) forslag om å beholde Øksendal, Tjørhom og Omlid grendehus. De ville bevilge 100.000 kroner til vedlikehold av disse husene.

Grendehusene i Virak og Josdal tilbys vederlagsfritt til bygdene eller sekundært legges ut for salg.

Foto: Grendehuset i Omlid som nyttes av flittige damer til vevestove.

Annonse