Home>Kommunen>Skjenkerett og nytt kjøkken på Kvæven
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-11-22 14.01.27.jpg
Kommunen Nyhet

Skjenkerett og nytt kjøkken på Kvæven

 

Kvæven var i fokus i hele fire saker under kommunestyrets møte torsdag kveld. Smak i Sirdal AS fikk innvilget skjenkebevilling for øl, vin og brennevin til sin kommende kafedrift i infobygget hvor de skal leie lokaler. Kommunestyret gikk også inn for med 15 mot Kristelig Folkepartis tre stemmer for at Smak i Sirdals nettbutikk skal få selge og levere øl fra sin varebil. Siri Fidjeland (sp) støttet salgsbevilling av øl og fikk flertallet i kommunestyret med på det forslaget.

Nytt kjøkken ble bevilget til den kommende kafedriften på Kvæven. 900.000 kroner koster industrikjøkkenet som kommunen har landet på. Det betyr at det også må skje en del bygningsmessige tilpasninger. 500.000 kroner var avsatt til dette formålet i tidligere,vedtak, Mattilsynet kom med ekstra krav, dermed måtte 400.000 kroner bevilges ekstra. Kommunestyret vedtok å omdisponere penger som tidligere var avsatt til bruk på oppgradering av Tonstadhallen. Etter en times debatt ble forslaget enstemmig vedtatt. Men flertallet ( 6 ap, 2 bygdelista og 2 fra Høyre) ville at administrasjonen skulle se på leieprisen.

Sirdal kommunestyre vil gjerne etablere en arbeidsgruppe som skal se nærmere på potensiale for videreutvikling av Sirdal Fjellmuseum og Kvæven Bygdetun. Rapport for politisk behandling skal foreligge våren 2019.

Utvalget skal bestå av en representant fra kultur, Siri Fidjeland (sp) og Rolf Guddal (ap) fra kommunestyret, næringsforeningen, region Stavanger, tillitsvalgt og en bruker av bygget. Til sammen sju representanter.

Pris til Tore Kvæven

Annonse

Tore Kvæven fikk torsdag prisen for kategori skjønnlitteratur under utdelingen av Brageprisen for sin siste bok; ”Når landet mørknar”. Gratulerer. Vi vil komme tilbake med intervju med Tore.