Home>Kommunen>Snittinntekt i 2017 var 308.790 kroner
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-13 13.57.47.jpg
Kommunen Nyhet

Snittinntekt i 2017 var 308.790 kroner

 

Snittinntekten i Sirdal kommune var i 2017 308.790 kroner av de 1.827 skattyterne som leverte selvangivelsen. 236 personer eller 12.9 prosent hadde ingen skatt.

Vi gjengir her de ti personene som hadde mest inntekt og formue i kommunen i fjor.

Tallene representerer inntekt/formue/skatt:

Torfinn Arne Nesset (f. 1951) 25.460.454/28.322.284/6.325.913

Tor Sigve Vik (f 1970) 11.605.218/22.135.246/3.076.178

Annonse

Geir Magne Hadland (f 1962) 4.817.046/9.110.472/1.288.487

Reidar Birkeland (f 1959) 3.016.358/3.138.989/1.316.287

Lars Petter Lundahl (f 1958) 2.074.246/2.250.016/909.137

Anders Tjørhom (f 1981) 2.073.678/1.354.875/541.208

Mads Hompland (f 1970) 1.953.045/5.971.459/710.686

Geir Helge Tjørhom (f 1955) 1.888.025/10.019.377/739.609

Arne Inge Suleskard (f.1948) 1.775.888/2.361.522/394.420

Ole Per R. Dorga ( f 1956) 1.633.588/0/ 434.069

Foto: Tor Sigve Vik fikk 2.plass på inntekts- og formuetoppen.