Home>Front>Store utbygginger på Fidjeland
Front Hytter Nyhet

Store utbygginger på Fidjeland

 

De neste årene vil Fidjeland bli preget av store hytteutbygginger. Fra dagens 223 hytter skal det bygges ytterligere 137 nye hytter. Det kommer til å merkes. Fidjeland Skitrekk var blant dem som fikk avslag i Kommuneplanens arealdel for Sirdal Nord sine planer om utvidelse i retning Hilleknuten.

Smølåsen med sine 104 hytter framstår i dag som det største hyttefeltet på Fidjeland. Ovenfor Sirdal Høyfjellshotel er det 47 hytter, mens det nedenfor er 44 hytter. På Degodden er det 28 hytter.

De nye planer er Tverrli, eller Fidjeland Utbygging, med 24 hytter som er under bygging. I tillegg har de satt i gang med regulering av felt to som skal inneholde 25 hytter. Feltet ligger like bak garasjeanlegget til Skitrekket. På Surtekvæv (Smedvig-eiendommen) kommer det 88 fritidsboliger. Det ligger øverst i dalen på vei inn Jogledalen.

Grunneierne eller bøndene merker allerede i dag stor trafikk, vinter som sommer, spesielt i Finnstøldalen. Sauene har elektroniske bjeller og eierne kan følge trekkene deres. Sommerstid med mye turister blir de mer urolige, og drar gjerne nedover mot Haugen-området i helgene.

Mer uforståelig er kommunestyrets vedtak om å nekte Skitrekket utvidelse, der reinsdyr ble trukket fram som et problem. Kjentfolk har ikke sett reinsdyr i dette området, fra skitrekket opp mot Hilleknuten de siste 40 årene.

Annonse

Tverrli

Tverrli-utbyggingen er det brødrene Gunnar, Jon og Torulf Fidjeland som eier etter å ha arvet garden til Trygve Fidjeland. Sandnesmannen Leif Berland i firmaet Berland Betong AS har ansvaret for utbyggingen. Firmaet har benyttet Hallvard Homme AS til reguleringsplanen, mens Thor Rafoss i Stavangerhytten selger hyttene. Grunnflaten på hyttene kan ifølge reguleringsplanen være maks 130 kvadratmeter.

  • Tomtene selges til selveierpris for 1.2 – 1.6 millioner kroner inklusive vei, vann. kloakk, strøm og fiber. Foreløpig har vi solgt 19 av de 24 tomtene som er klar for bygging, sier Berland som selv sørger for opparbeidelse av tomtene inklusive støping av grunnmurer. Berland er blitt 75 år og jobber sammen med flere andre pensjonister.

Surtekvæv

Eigersund Eiendomsutvikling, som har inngått avtale med Smedvig Eiendom, skal bygge 88 fritidsboliger på Smedvigs eiendom i Jogledalen. Tor Inge Larsen, daglig leder, håper å kunne legge prosjektet ut for salg før jul. Alle hytter blir selveiende og det kan velges mellom åtte modeller som skal ha villmarkspreg og torv på taket.

Utviklingsselskapet som skal utvikle, bygge og selge, består av Dalane-firmaene Bjerkreim Trelast, Norrøn og Eger Bygg. Til våren vil de starte like ovenfor Høyfjellshotellet med å opparbeide en seks meter bred vei. Der skal det også legges ny infrastruktur med VA-anlegg, strøm og fiber til hyttene.

Prisen på hyttene, forventer Larsen vil starte i underkant av fire millioner kroner, mens de dyreste vil komme over seks millioner kroner. Hyttebyggingen vil forhåpentligvis starte i august 2019.

Alle tillatelser er nå på plass og planen åpner også opp for å kunne bygge anneks eller garasje i tillegg, der tomtene tillater det. Grunnarbeidene er det Torbjørn Helland Maskinentreprenør som skal ha ansvaret for, mens Espeland forskaling skal støpe grunnmurene.

Eigersund Eiendomsutvikling inngikk avtale med Smedvig i 2015 om å få utvikle dette området. Firmaet har tidligere utviklet og bygget 65 hytter i Stakshomhei-området, som ligger i begynnelsen av Solheimsdalen.

Foto: Dette arkivfoto viser utbyggingen av Smølåsen. I bakgrunnen til venstre skimtes Sirdal Høyfjellshotel.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.38.06.jpg

Bygging av hytter i Tverrli er kommet i gang. I bakgrunnen skimtes Degdammen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.41.30.jpg

Fra Tverrli ser en bort mot Fidjeland skitrekks anlegg i forgrunnen og Sirdal Høyfjellshotell ses i bakgrunnen.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-10-12 10.58.35.jpg

Her ser vi noen av de etablerte hyttene nedenfor Sirdal Høyfjellshotel.

Dette kartet viser Surtekvæv og den planlagte utbyggingen som vil komme der i løpet av 2019.