Home>Front>Strøm og sinnatagger i Sirdal
Front Kommunen Nyhet

Strøm og sinnatagger i Sirdal

 

Kommunal Rapport er en ukeavis og en nettavis som gis ut i Oslo av Kommunal Rapport AS, som igjen er heleid av KS . Avisa kom ut første gang i 1987. Avisa dekker kommunesektoren og målgruppa er politikere og ledere i kommunal og fylkeskommunal sektor, inkludert kommunale bedrifter over hele landet. Ukeavisen distribueres på papir. Den har et opplag på 13.000. Kommunal Rapport besøker sju-åtte kommunestyrer hvert år, og kommer uanmeldt og gir en litt uhøytidelig vurdering av møtet, og lager en skisse, et referat med skråblikk. Med tillatelse fra KR gjengir vi tre artikler som stod på trykk før helgen.

Av Tone Holmquist

Man blir ikke lykkelig av å være RIK. Da er det bare mer å krangle om. Sirdølene stanger til hverandre i kommunestyret så metallrørstolene dirrer.
Det begynner pent. Fire elever og en gitarspillende pappa synger friskt:

Det e her me hørre te, det e her me helst vil bu
her har me våre venner, og på Sirdal har me tru
det e her me lige oss best, det e her me føle oss fri
blant høge, bratte fjell og Sira Kvinas energi.

Sira Kvinas energi er stikkordet for alt som skjer i Sirdal. Energiselskapet har sitt hovedkontor og driftssentral på Tonstad, som er sentrum i kommunen. Selskapet drysser millioner over Sirdal, og det er opp til kommunestyret å fordele kronene. Men til alle dere som sitter der og kutter og legger ned, som må velge mellom kveldsmat på sykehjemmet og vikarpenger i barnehagen, kan jeg bare si: Det er ikke så enkelt å være rik heller.
Sirdals er altså vår fjerde rikeste kommune etter Bykle, Modalen og Eidfjord. De har dobbelt så store inntekter per innbygger som en gjennomsnittskommune (183.0066 kroner i 2017). De bruker mye penger på innbyggerne sine (174.117 kroner). De har lånegjeld, men enda mere penger på bok, så også her går det i pluss. Det bor 1.842 innbyggere i kommunen. De har 3.855 hytter. Alt er fordelt på 1.554.83 km².

Annonse

Politikerne vet mye om kraftproduksjon. Kommunestyret kan noen ganger høres ut som et styre i et kraftselskap. De vurderer rettssaker mot store aktører som Statnett og Olje- og energidepartementet, og de er ikke så glad i hverandre heller. Varaordfører Egil Netland (KrF) har sagt til Agderposten at det er dårlig stemning i Sirdalspolitikken. Han har tenkt å gi seg:
– Det er enkeltpolitikere som er mer opptatt av å lage «sirkus» enn å være med på samarbeid og konstruktive politiske løsninger for Sirdal, mener varaordføreren. Dette måtte Kommunal Rapport dra for å undersøke.
Sirkus Sirdal
«Beslutning om oppsettende virkning av klage på godkjenning av nettilknytning», står det på sakskartet, og da braker det løs, om ikke med sirkus, så hissig uenighet. Rådmann referer fra møte med Tonstad vindpark der kommunen har klaget til NVE om nettilknytning av vindparkens kraftlinjer som de mener bør samkjøres med andre vindparkers kraftlinjer.
– Hvorfor har vi ikke fått opplysninger før, lurer Rolf Guddal (Ap).
Rådmann sier at de har hatt møte med vindparken for å finne ut hva de kan oppfylle av krav og hva som ikke går. Men det er ikke godt nok for Ap-gruppa. De vil ha løpende informasjon, og en sak på bordet. Glenn Oliver Josdal (Ap) reiser seg så fort og irritert at stolbeina dirrer.
– Jeg forventer at rådmann og ordfører forholder seg til det kommunestyret har vedtatt, og ikke lager egne regler, tordner Josdal.

Ørret i spillvarme
En av dagens store diskusjoner handler om et biprodukt av kraftproduksjonen, nemlig spillvarme. Statnett fikk konsesjon for å legge en kraftkabel mellom Norge og Tyskland i 2014. I vilkårene for konsesjon står det at Statnett skal legge til rette så spillvarmen kan brukes. Men kommunen krangler med Statnett om hvor mye de skal betale. Nå gjelder saken et anlegg en varmeveksel til 14 millioner. Skal Sirdal ta regninga og komme seg fort videre med ørretoppdrett. Eller skal de ta opp kampen med Statnett og få dem til å betale?
Etablering av spillvarmeuttak fra Ertsmyra transformatorstasjon er klar til behandling, og ordfører Thor Jørgen Tjørhom (SP) mener de må gripe sjansen nå.
Rolf Guddal (Ap) er igjen på talerstolen og etterlyser informasjon. Og nå snakker han litt høyere.
– Vi hadde denne saken oppe for nesten to år siden, og siden har vi ikke hørt noe. Vi er alle for å utnytte spillvarmen, men vi ble jo enige om at Statnett skulle jo ordne opp i dette. Jeg er forundra. Vi får jo mer info over bordet her nå enn vi har fått på to år, sier Guddal lett irritert.
Ordfører Tjørhom gjentar dette er et godt prosjekt. Det synes ENOVA også. Da er det håp om tilskudd.
Bygdelistas Karl Edvald Fjeldsaa vil vite om kommunen har hatt kontakt med sitt advokatkontor i Oslo.
– Har de sagt noe om det er en idè med rettssak for å få Statnett til å betale den varmevekselen, spør han.
– Dette er ikke noe god sak å reise. Hvis departementet pålegger Statnett den utgiften, må de ta det inn over nettleien, sier ordfører Tjørhom.
Varaordfører Egil Netland (KrF) synes ikke representantene bidrar til konstruktive løsninger for Sirdal nå.
– Det har skjedd mye i denne saken, og kommunestyret har behandlet en sak om ørretoppdrett før. Dette kan bli gulljevt for Sirdal, påpeker han.
Tidligere ordfører Jonny Liland (Ap) har ikke tenkt å slippe Statnett så lett.
– Anlegget skulle betales av Statnett. Vi må ikke bagatellisere en regning på så mange millioner. I løpet av dette kommunestyret kan vi komme til å overta både en dam og dette anlegget fra Statnett. Det er ikke uinteressant å diskutere penger.
Nå begynner ordfører Tjørhom å bli irritert. Han mener kommunestyret ikke må tro de har bedre juridisk kompetanse en advokatkontoret i Oslo. Dessuten tror han prosjektet vil betale seg, og gi penger og arbeidsplasser til Sirdal på sikt.
– Andre kommuner ville jubla over en slik sjanse, sier han
Utpressa gissel
– Jeg synes vi har en slapp holdning. Vi sitter her som et utpressa gissel og gir oss for store aktører. Vi blir overvalsa i sak etter sak, sier bygdelistas Fjeldsaa.
Ordfører Tjørhom tar en runde om anlegget, forhistorie og alt gode som kommer ut av det. Noen tisker sammen på Ap-benken mens han snakker.
– Og ikke snakk sammen når jeg holder forklaring. Det har med alminnelig folkeskikk å gjøre, avslutter han.
Da tenner Glenn Oliver Josdal (Ap) på alle pluggene, og tramper opp til talerstolen.
– Du trenger ikke være sur og grinte selv om du får kritikk. For du har ikke gjort jobben din i denne saken, brummer han til ordføreren. Som for øvrig vinner avstemningen.
Da er det på tide med en pause før kommunestyret går videre og deler ut penger til tørkerammede bønder som også får penger fra staten.
Det er godt Sirdal er omringet av fornybare kilder.

——————–
Hva er sirdals største utfordring?

Øystein Tjørhom (H) selvstendig næringsdrivende
-Vi bruker for mye penger på drift, og har for store utgifter. Hadde vi tatt ned drifta kunne vi brukt mer penger på næringsutvikling og boligutvikling. Vi har store kraftinntekter, men vi trenger ikke sløse. Det synes jeg vi gjør nå.
Siri Ovedal (Ap) lærer
– Vår største utfordring er å forvalte inntektene på en god måte, og det synes jeg ikke vi gjør i alle saker. Nå skal vi øke priser på barnehage og SFO, men næringslivet og reiselivsnæringene få mye støtte. Vi bruker f.eks. fem millioner på å kjøre opp skiløyper.
Rolf Marton Hompland (KrF) ingeniør på Sira Kvina Energi
– Vi må få flere innbyggere, og da må det bli mer attraktivt å bo her. Vi har arbeidsplasser og innpendling. Det er både fiskeoppdrett, energi, teknologi og turisme. Vi må markedsføre det vi har av boligtomter, idrettsanlegg, frivillige lag og foreninger.
Karl Edvald Fjeldsaa (Sirdal bygdeliste) Bonde
– Vi har enormt store inntekter, men likevel så har vi mye gjeld. Samme hva som foreslås av kutt, så er hylekoret i gang. Vi hadde en stund en rådmann her som la fram en fornuftig plan for å ta ned driften. Hun ble ikke gammel i jobben.
Siri Fidjeland (Sp) bonde og selvstendig næringsdrivende
– Vi trenger flere innbyggere, og da trenger vi godt med varierte arbeidsplasser. Det har vi ikke. Men det går an å bo her og jobbe i olja, for eksempel. Vi er også en langstrakt kommune og det koster. Kommunen har blant annet to fådelte skoler.
————-
Sirdal kommunestyre 18. oktober 2018

Antall saker: 16 pluss befaring i nyrenovert barnehage
Møtelengde: Nesten fire timer, pluss befaring i ny barnehage
Antall representanter: 19
Ap 6, BL 2, Sp 4, KrF 3, H 3, V 1
Sp, KrF og Høyre danner flertall
Ordfører: Thor Jørgen Tjørhom (Sp)
Varaordfører: Egil Netland (KrF)
Møteledelse: 3
Tjørhom leder en gjeng som utfordrer hans autoritet, men han klarer å holde på formene. Han bør være litt mer oppmerksom på at de som ser på videooverføring ikke ser talerstolen, selv om de kan skifte mellom flere kamera. Navn og parti bør uttales tydeligere.
Sakspapirer: 5
Flere av dokumentene er fine med bilder og illustrasjoner, skrevet på et språk som er til å forstå, til tross for kompliserte tema. Verre er det med brevene fra statlige organer.
Salen: 4
En grei, lys sal med Sirdalsnaturen vevd i veggtepper, og bilder av mange gamle ordførere. Blant annet ordførerens far, Sven Tjørhom, som satt med klubba i 36 år og forvandlet Sirdal fra en gråsteinskommune til en gullgruve.
Debatt: 3
Det er fint med uenighet. Det er derfor vi har ulike partier. Men diskusjonene bør helst gå på sak og ikke på oppførsel.
Servering: 2
Kaffe og frukt. Kommunen bør nok sørge for noen langsomme karbohydrater som kan holde blodsukkeret og humøret jevnere gjennom møtet. Litt grove rundstykker, kanskje?
Totalinntrykk: 3
Ordfører bør helt klart informere bedre til hele kommunestyret i store saker. Man kan sende et nyhetsbrev av og til, eller informerer gjennom gruppeledere. Med manglende informasjon gror mistenksomheten og mistilliten. I en kommune med så mye penger burde jo stemningen vært som i Kardemommeby.