Home>Nyhet>Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg
Nyhet Sport

Tildeling av spillemidler til idrettsanlegg

 

Den årlige hovedrullering av kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sirdal, er nå til politisk behandling i forskjellige utvalg. Formannskapet har godkjent planen og kommunestyret får den til behandling 13. desember. Sju søknader om spillemidler er kommet inn. Totale kostnader utgjør 18.669.000 kroner, av det utgjør spillemidler 5.956.000 kroner.

Fire søknader er nå slått sammen til to. Det gjelder rehabilitering/utvidelse av skiskytterarenaen på Tjørhom samt etablering av asfaltdekke og lysanlegg. Det andre er Feed rulleskiløype, grunnarbeid og asfaltering. De sammenslåtte søknadene har da fått navnene «4 tiltak på skiskytteranlegg ved Sirdal skiarena» og «2 tiltak på Feeed Skiarena». Sammenslåing er for øvrig gjort på bakgrunn av råd fra idrettsrådgiver i fylket.

Fra og med søknadsrunden 2018 skal ikke lenger fasiliteter eller tilleggselementer ha egne søknader, men være en del av aktivitetsanlegget det søkes om. Det vil si at en langrennstrasse med lys ikke lenger skal være to søknader, men en samlet. Tidligere ville dette kreve to separate regnskap og to separate tilskuddsrammer. Nå er dette samlet til ett regnskap og en tilskuddsramme.

I noen tilfeller slår dette i tillegg positivt ut på tilskuddsbeløpet.
Ved å slå sammen søknadene fra Sirdal skiarena skiskytteranlegg (stadion, asfalt og lys) økte samtidig tilskuddsbeløpet med 164.000 kroner.

Følgende søknader foreligger:

Annonse

Rehabilitering kunstgressdekke og rehabilitering lysanlegg kunstgressbane på Tonstad

Totalkostnad: 3.431.000 kr

Kommunalt tilskudd: 2.287.000 kr

Spillemidler: 1.144.000 kr

Ferdig i 2015

4 tiltak på skiskytteranlegg ved Sirdal skiarena på Tjørhom

Totalkostnad: 5.227.000 kr

Kommunalt tilskudd: 3.105.000 kr

Spillemidler: 1.720.000 kr

Dugnad: 402.000 kr

Oppstart 2016, ferdigstilles våren 2019

2 tiltak på Feed skiarena

Totalkostnad: 2.901.000 kr *

Kommunalt tilskudd: 1.590.000 kr

Spillemidler: 967.000 kr

Dugnad: 344.000 kr **

Oppstart 2016, ferdigstilt.

*I forbindelse med utbedring av de omfattende flomskadene på Feed, så har totalkostnadene blitt oppjustert.
** Feed har fått 324.000 i naturskademidler for å dekke opp en del av utgiftene de har hatt med utbedringer etter flommen, samt flomsikringstiltak. Disse må da regnes med som en del av den private finansieringen (det stod 20.000 kr på denne posten fra tidligere).

Trase` tur-/skiløype Tjørhom

Totalkostnad: 2.540.000 kr

Kommunalt tilskudd: 1.376.000 kr

Spillemidler: 835.000 kr

Dugnad: 329.000 kr

Oppstart 2017, delvis ferdigstilt

Etablering elektroniske skiver og rehabilitering av skytebane Sirdal skigymnas

Totalkostnad: 620.000 kr

Kommunalt/fylkeskommunalt tilskudd: 400.000 kr

Spillemidler: 200.000 kr

Dugnad 20.000 kr

Oppstart 2017, ferdigstilt

Bro over Sira ved Nessetfossen (ny).

Totalkostnad: 3.950.000 kr

Kommunalt tilskudd: 2.950.000 kr

Spillemidler: 1.000.000 kr

Ferdig i 2018

Siden Sirdal kommune ikke fikk innvilget noen søknader om spillemidler i 2018 må de syv første søknadene som blir nevnt fornyes. Den siste er ny for året. Alle nevnte søknader er i kategorien ordinære anlegg.

Sirdal kommune har fått signaler fra Sirdal skilag om at det neste år vil komme ny søknad fra dem angående prosjektet med Sirdal skiarena. Om det blir vedtatt bygging av flerbrukshall på Tonstad vil det også komme søknad om spillemidler fra kommunen vedrørende denne. Det samme gjelder eventuelt skateanlegg.

Sirdal kommune vil, slik praksis har vært tidligere, fortsette å forskuttere spillemidler til godkjente prosjekter som er prioritert i både kommunens og fylkeskommunens handlingsplaner. Forskuttering av spillemidler skjer gjennom lån fra kommunens disposisjonsfond.

Foto: Sirdal skilag har fått et moderne anlegg på Tjørhom for langrenn og skiskyting.