Home>Nyhet>Trafikknedgang i oktober
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-07-20 07.55.37.jpg
Nyhet Samferdsel

Trafikknedgang i oktober

 

Trafikktellingene for de som passerte bommen ved Øvstabø på fylkesvei 45, viser nedgang i oktober. 1.147 færre biler passerte bommen i år sammenlignet med 2017. Det dårlige høstværet med mye nedbør får nok ta en del av skylden.

Mest trafikk var det da skolene hadde høstferie. Da var det i perioden fra fredag 5. oktober til søndag 14. oktober hele 16.892 biler som passerte bommen. Søndag 14. oktober var det mest med 2.715 biler.

Sammenlignet med 2016, var nedgangen på hele 5.390 biler.