Home>Hytter>Bakken Gård utbygges
Hytter Nyhet

Bakken Gård utbygges

Bakken Gård på Sinnes skal utbygges til fritidsformål. Ti mindre fritidsboliger og åtte leiligheter planlegges. Området ligger på høyden ovenfor Sinnes Fjellstue (se tegning).

Karttjenester har startet detaljregulering for området. Arbeidet gjøres på vegne av BoligPartner AS. Fritidsboligene blir på cirka 60 kvadratmeter. Leilighetsbygget blir på cirka 400 kvadratmeter. Underetasjen skal inneholde parkering, garasje til traktor, lastebil og redskaper. Oppå garasjeanlegget skal det bygges halvannen etasje med åtte leiligheter.

Eksisterende løe må rives til fordel for leilighetsbygget og dagens campingdrift opphører. Tillatt kapasitet på campingdriften er 20 vogner, mens antall de senere årene har vært 15.

Dette området er i kommuneplanen avsatt til fritidsformål.

Tegning: Bakken Gård er avmerket midt på tegningen, mens du ser Sinnes Fjellstue og Sinnes Panorama til venstre.

Annonse

Viser oversiktstegning over området ved Soleidalen og Sinnesvatnet.