Home>Front>Jeg har to nyttårsønsker; en kommune – bedre tone
Front Leder Nyhet

Jeg har to nyttårsønsker; en kommune – bedre tone

2018 er snart historie. Året er i ferd med å ebbe ut. Energi og planarbeid har preget Sirdal kommunestyret i høst og budsjettet for 2019 må bearbeides mer for å komme i pluss. 13 millioner kroner skal reduseres.

Vår nettavis, Sirdalmedia.no, har vist en flott og stor vekst i løpet av fem måneder. Faktiske tall fra Domeneshop viser 2.030.260 viste sider siden starten. Imponerende tall. Vi har faktisk hatt en rekke artikler som har mer enn 5.000 visninger.

Vi har 935 faste Facebook-følgere og 874 liker oss. Dette bekrefter at Sirdalmedia er godt tatt imot av leserne og at det er behov og interesse for nettstedet.

En annen positiv melding i år var at det gjennomsnittlig var 185 dager med snø i Sirdal i perioden 1989-2018 sammenlignet med forrige 30 års periode 1961-1990, som hadde 203 dager med snø. Kartene over snømengde er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) for Aftenposten.

Da jeg leste reportasjen, husket jeg alle advarslene vi fikk i 2005 – 2006 da vi bygget ny hytte på Sinnes. Mange artikler i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis anbefalte da rogalendingene til å kjøpe eller bygge hytte retning Røldal og Haukelifjell. Sirdal ville bli nokså snøfattig i framtiden hevdet disse. Foreløpig har ikke dette slått til. NVEs tall viser noe annet.

Annonse

Hyttemarkedet er all time high. Her er det en stor positivisme. 119 nye hytter i 2017 og over 70 godkjente i år. Til sammen nesten 200 nye hytter på to år. Multipliserer vi dette tallet med en gjennomsnittlig pris pr. hytte på fem millioner kroner blir det en omsetning og verdiskapning på 1 milliard kroner. I tillegg kommer vedlikehold og påbygg på eldre hytter, samt salget av brukte fritidsenheter.

Aktivitetsnivået gjenspeiles med graving, skyting, støping, spikring, montering og maling. I tillegg til nye hytter, er det mange med vedlikehold og forbedringer i form av garasjer, tilbygg og påbygg. 340 søknadspliktige tiltak er kommet til teknisk etat i år.

I kommuneplan Nord oppgir kommunen at det var 4.300 fritidsboliger i 2017. Nå, to år senere, opererer kommunen med det samme tallet. Da må det være tellefeil et sted, når vi har fått opplyst at 200 nye hytter er godkjent de to siste årene.

Økt antall deltidsinnbyggere, pluss/minus 25.000, gjør at det drypper en del på alpinanleggene også. De har heldigvis investert i kunstsnøanlegg som redder deres sesong og økonomi. I tillegg er det god pågang til de tre butikkene i øvre dalen. Nå må kommunen komme i gang med å få ferdigbehandlet reguleringsplanen for GP-området, som er definert som sentrumsområdet for øvre dalen.

Alpinanleggene, butikkene, restaurantene, høyfjellshotellet og hyttene sysselsetter mange. Mange i hyttebransjen er bosatt på Tonstad og derfor er det etablert bedrifter for elektrikere, rørleggere, malere, betongleveranse og Risa-ansatte, for å nevne noen. Uten hyttebyggingen hadde de sannsynligvis ikke overlevd.

At politikerne ikke viser mer entusiasme og heier på den store aktiviteten ovenfor Dorga bru, er helt uforståelig. Ser de ikke den store sammenhenger som denne business genererer ?

Jonny Liland (Arbeiderpartiet) gjentok flere ganger under budsjettbehandlingen at kommunen er kommet inn i en negativ spiral. For å øke innbyggertallet er det behov for flere jobber, hevdet han. Han etterlyste mer positivisme, med tiltak for videregående skole, for Tonstad sentrum, for tunnel ved Haughom og bedre tjenestetilbud. Det er vel og bra, men …..

Aktivitetsnivået med hyttebygging og alle de ringvirkninger som følger med dette, ble ikke nevnt. Skal sysselsettingen opp med 80 arbeidsplasser fra dagens 1062 innen år 2030, trenges det tiltak. Tonstad får 200 dekar næringsareal ved Ertsmyra. Øvre Sirdal har ikke areal å tilby. Derfor haster det med reguleringsplan og næringsareal ved GP-krysset. Her er det interesse for å sette opp bygg og det vil igjen bety nye arbeidsplasser. Her er det også kjøpekraft.

Mer entusiasme for både Tonstad og GP-krysset trenges for å få fortgang til økt sysselsetting og økt befolkningsvekst. Det er de private som må investere, mens kommunen er tilretteleggeren. Arbeidspartiet har forsinket etableringen av ”Smak i Sirdal” på Kvæven og stemte mot bru over Sira. Uforståelig politikk.

Valgkampen ser ut til å ha startet. Da er det noen som bare prioriterer Tonstad og nærmeste omkrets. Man bør ta blikket også oppover dalen, for å få et totalbilde av kommunen. Vi forventer at de folkevalgte ser helheten. For oss som ser ting litt utenfra kan det oppleves som avstanden mellom sør og nord er stor, at det er Tonstad mot resten av Sirdal. Dessverre.

Sirdalmedia.no vil følge valgkampen og se hvilke valg og prioriteringer som gjøres. Vi vil gjerne dyrke fram positivisme for hele Sirdal kommune.

Jeg har to nyttårsønsker.

  • At politikerne behandler Sirdal som en kommune.
  • At politikerne behandler hverandre med større respekt.

Les oss – følg oss – del oss – tips oss.

GODT NYTT ÅR.

Leif Sirevåg

Ansvarlig redaktør