Home>Samferdsel>Konklusjon om rassikring om en måned
Samferdsel

Konklusjon om rassikring om en måned

  • Vi håper å kunne konkludere med planer for sikrere fylkesvei 975 ved Ortevatn i månedsskiftet januar/februar, sier prosjektleder Steinar Jakobsen i Statens Vegvesen i Kristiansand.

Rett før jul var det møte med geolog og skredekspert om hvordan de skal løse utfordringene. Ekspertene jobber med tre alternativer; flytting av veien ved å legge den ut i vatnet. Skredvoll på land og steinsprangnett.

Jakobsen regner med at det blir en kombinasjon av disse tre elementene i konklusjonen. Så får en se hvilke kost-nytte som blir det mest realistiske.

Mest sannsynlig vil det bli utfylling i Ortevatnet og omlegging av fylkesvei 975 mellom Fidjeland og Ådneram. Da er det snakk om utfylling i Kviturvika og noen hundre meter lenger nord der det tidligere er bygget en skredvoll.

  • Rassikring ved Ortevatnet har høy prioritet siden dette er et utsatt veistykke hvor det både går snø- og steinras. Målet er å få en mer rassikker fylkesvei, sier Jakobsen.

Prosjektleder Jakobsen håper å være i gang med arbeidet til våren, slik at det kan fullføres neste sommer. Han regner med at det vil koste et titalls-millioner kroner å få utført arbeidet. Arbeidet vil bli sendt ut på anbud til private maskinentreprenører.

Foto: Grunnundersøkelser i Ortevatnet er gjennomført. Utfylling i vatnet blir sannsynlig konklusjonen.

Annonse