Home>Front>Kvævenkafeen: – Tre måneders forsinkelse
Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 12.07.17.jpg
Front Næringsliv Nyhet

Kvævenkafeen: – Tre måneders forsinkelse

”Smak i Sirdal” skulle startet kafedrift på Kvæven infosenter 1. desember. Så ble det utsatt til 15. desember. Siste melding er åpning i månedsskiftet februar/mars. Nå jobbes det for en midlertidig ordning, mens arbeidene pågår. Løsningen blir at eierne får ha åpent lørdager og søndager. Da vil det bli varmestue inne, mens tilberedning av mat vil foregå på et mobilt kjøkken utendørs. Oppussingsarbeidene vil foregå i ukene.

  • Nå stopper det opp for oss. Vi har ikke råd til å vente til mars med alle varene vi har mottatt. Det er ferskvare vi skal selge, sier Renate Albrigtsen og Selma Kvæven, som er eiere og initiativtakere til kafedriften.

Da kontrakten med kommunen ble inngått på forsommeren, var det garantert at lokalene skulle være ordnet og tilpasset til 1. desember. Det ble tidlig avklart at industrikjøkken var påkrevd for den slags drift.

Rådmann Inge Hedenstad Stangeland i Sirdal kommune, innrømmer at kommunens administrasjon er kommet alt for seint i gang med planleggingen.

  • Type kjøkken og nødvendige bygningsmessige tilpasninger, burde vært avklart tidligere. Nå må vi se på alle muligheter for å få til en midlertidig ordning, sier rådmannen, slik at de nye eierne ikke taper for mye i oppstarten av sin nye virksomhet.

Da industrikjøkken var avklart og bestemt i samarbeid med Mattilsynet, arkitekt, leietakerne og kommunen, måtte det gjøres en del ekstra tilpasninger. Ny strømkabel i tillegg til å øke dimensjonering av vann og avløp. Mattilsynet krevde sluk i golvet og nye overflater på golv og vegger, samt ny ventilasjon.

Konsekvensene av forsinkelsene vil være at kommunen ikke klarer å holde de avtaler som kontraktsmessig er inngått. Bedre ble det ikke for framdriften da arbeiderpartiet i formannskapet 8. november anket saken inn for kommunestyret, som behandlet saken 22. november.

Annonse

Kommunestyrevedtaket lyder:

Sirdal kommune omdisponerer 400.000,- som tidligere er avsatt til bruk på oppgradering av Tonstadhallen slik at planlagt tilpasninger for nytt kjøkken kan gjennomføres.

Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle avtalen slik at leieprisene blir i forhold til investeringene. Avtalen legges fram for formannskapet til orientering.”

Nytt kjøkken, ombygginger og tilpasninger vil komme på cirka en million kroner.

”Smak i Sirdal” brukte lørdag Våningshuset på Kvæven til salg av varer og kafedrift. Det samme vil gjenta seg lørdag 22. desember. En tungvint løsning, uten innlagt vann, varme og kokemuligheter. Dette går ikke i lengden. Derfor blir det nå en midlertidig løsning med kommunen hvor de kan få bruke deler av infosenteret. Ellers vil svært mye av vintersesongen være tapt.

Foto: Renate Albrigtsen (til ventre) og Selma Kvæven i Våningshuset på lørdag.

 

 

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 13.49.30.jpg

Det gamle kjøkken er revet og ombygginger og tilpasninger har startet. Nytt kjøkken vil være på plass månedsskiftet februar/mars.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-14 13.50.35.jpg

En del av kjøkkenutstyret er plassert i infosenteret.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 11.53.39.jpg

Smak i Sirdal har mye varer til salgs i Våningshuset.

Macintosh HD:Users:Lsir:Dropbox:BLOGG SM 2018:2018-12-15 12.01.37.jpg

Renate og Selma vil gjerne komme i gang med kafedriften.